Tekijä: Eki Laitila

 • Systeeminen esitys aiheesta DIPLOMATIA; presidentti Martti Ahtisaaren muistolle!

  Systeeminen esitys aiheesta DIPLOMATIA; presidentti Martti Ahtisaaren muistolle!

  Tämä kirjoitus kertoo presidentti Ahtisaaren elämänuran haasteellisesta puolesta tieteen näkökulmasta, pelkästään teoriasta siis. Täsmällinen kuvaus hänen alansa eli diplomatian hiljaisesta tiedosta saadaan systeemitieteen ja systeemiajattelun keinoin, koska valtioiden sisäinen ja niitä yhdistävä vuorovaikutus on kyberneettistä luonteeltaan, vaikka sen alan ammattilaiset eivät sitä ymmärtäisikään. Martti Ahtisaari muistetaan väittämästä: “Kaikki ongelmat ovat ratkaistavissa”. Oheinen aineisto on poimittu…

 • Kuinka pitkälle OpenAI osaa systeemitiedettä; chat-istunto 7.10.23

  Kuinka pitkälle OpenAI osaa systeemitiedettä; chat-istunto 7.10.23

  Alla oleva chattailu kertonee asiantuntevalle tutkijalle GPT-4.0:n kyvyistä keskustella tieteestä ja tässä erityisesti systeemitieteeseen ja tulevaan Kaikenteoria – kirjaani liittyvistä aiheista. Olen nauttinut suuresti tästä tiedonvaihdosta, ja kohteliaasta asenteesta sieltä “kannen alta”. Olen sitä mieltä, että yksikään tutkija/dosentti/professori ei pystyisi näin hyviin vastauksiin näin nopeasti – toki rajat tulevat usein vastaan, mikä keskustelusta alla tulee…

 • Kuinka tieteellinen on Elon Muskin mainostama periaate, Learning Anything?

  Kuinka tieteellinen on Elon Muskin mainostama periaate, Learning Anything?

  Tämän aikakauden henkilöistä Elon Musk (Instagram-profiili) erottuu persoonallisuudellaan, luovuudella ja aikaansaannostensa monipuolisuudella. Ei ihme, että hän on päässyt julkisuudessa kärkeen, ainutlaatuiselle tasolle yrittäjänä, keksijänä, keskustelijana ja visionäärinä. Rocket Science on kiinnostava, mutta epäselvä käsite Hänen tapansa mainostaa oppimisen metodejaan ansaitsee kyllä kommentin, jos toisenkin. Maailman varakkaimman ihmisen imagoa suunnitellaan varmaan huolella siten, että se, miltä…

 • Stoalainen tyyneys selitettynä laajasti: “Philosophy of Everything” ja ison maailman kriisienhallinta systeemisesti mallintaen

  Stoalainen tyyneys selitettynä laajasti: “Philosophy of Everything” ja ison maailman kriisienhallinta systeemisesti mallintaen

  Erään filosofian ja markkinoinnin ammattilaisen, Elizabeth Azide, sivusto ThePhilosophyOfEverything sai minut tutkimaan stoalaisuutta, persoonallisuuden erästä voimakasta piirrettä. Sivusto oli niin hyvin jäsennetty alafilosofioihin, että niiden eritteleminen ja yhdisteleminen alkoi kiinnostaa minua. Löytyykö sitä kautta myös tyyneyden ydin? Tekemäni video esittelee hänen sivustonsa logiikan ja idean sekä Marcus Aureliuksen tarinan ytimen, osittain OpenAI:n avustuksella. Tyyneyttä nykymaailmassa…

 • Sellaista symboliikkaa, logiikkaa ja pragmatiikkaa, mihin ei nykytutkimus eikä bisnes, eikä valtiovalta pysty!

  Sellaista symboliikkaa, logiikkaa ja pragmatiikkaa, mihin ei nykytutkimus eikä bisnes, eikä valtiovalta pysty!

  Olen halunnut oppia ymmärtämään symboliikan todellisen arvon ihmisille aina siitä lähtien kun väittelin tohtoriksi symbolisesta analyysistä (v. 2008). Nykykulttuurissa symboliikan voima olisi hätkähdyttävän suuri, mikäli ihmiset pystyisivät soveltamaan sitä muutenkin kuin hymiöitä valitsemalla. Grimmin satu kultakalasta ja kalastajasta on monivaiheinen ja yllättävä. Se kertoo ihmisen ahneuden kierteestä, mutta toisaalta myös universaalista oikeudenmukaisuudesta. Kyltymätön ihminen saa…

 • Kantin filosofia ja tieteen vallankumoukset

  Kantin filosofia ja tieteen vallankumoukset

  Kantin filosofiasta on jokaisen tutkijan hyvä opetella metafyysinen ja transsendentaalinen näkökulmat, joiden avulla tulevaisuuden hankkeiden edistäminen tulee mahdolliseksi, verrattuna siihen, että lukkiudutaan kiinteisiin raameihin. Tämä aihe luonnostelee tieteen visiota tuleville vuosikymmenelle systeemitieteen pohjalle.

 • Hienostunut yhteys kielitieteen ja systeemialan välille (video)

  Hienostunut yhteys kielitieteen ja systeemialan välille (video)

  Modernia IT-maailmaa ei voi ymmärtää tuntematta tiettyjä etuliitteitä perinpohjin. Video (46 min) avaa tätä tematiikkaa systeemiajattelun suuntaan viidellä tapauksella (termi) sovelluksineen. Se jakaantuu osiin johdanto, teeman mukainen idea ja soveltaminen. Aihe kuuluu Metayliopiston Kaikenteoria ohjelmaan.

 • IT-alan arkkitehtuurien voima ja menetetyt mahdollisuudet

  IT-alan arkkitehtuurien voima ja menetetyt mahdollisuudet

  IT-alan koulutuksessa ei vielä ole osattu nähdä “isoa kuvaa” eli systeemisyyden kaikkia ulottuvuuksia. Soft systems methodologia on keino selvittää ongelmien palautelenkkejä ja rajoituksia, kun taas systeemienteoria on tapa tutkia mitä tahansa käyttäytymisen ja tieteen aluetta juurisyineen ja aikomuksineen. IT-alan rakenteista on lähes mahdotonta ottaa selvää kovin laajasti, jos ei ole omaksunut systeemistä metodiikkaa, kuten GoodReason.…

 • Systeemien teoria ajattelun inspiroijana

  Systeemien teoria ajattelun inspiroijana

  Mielenkiintoinen kysymys on, kumpi näkökulma tarjoaa enemmän virikkeitä uuden edistämiseen, tarkka pitäytyminen konkretiassa yksityiskohtien kautta, vai teoreettinen näkökulma “back to basics”? Vastaus riippuu tarkastelijasta ja hänen tutkijan taidoistaan, tai myös henkilön käytännön valmiuksista, kuten taitelija tuottamassa tuhannetta maalaustaan vaativille markkinoille. Tässä videossa korostetaan systeemien teorian universaalisuutta ja selkeyttä avartamassa kehittäjänsä mielen maisemaa alariippumattomasti, jatkumona. Systeemienteoria…

 • “Everything is a System” – 17 miljoonaa hakutulosta, joiden yhteismerkitystä ei ymmärretä!

  “Everything is a System” – 17 miljoonaa hakutulosta, joiden yhteismerkitystä ei ymmärretä!

  Everything is a System. Beauty of science meets roughness of life. Kaikenteoria on kooste kattavista käsityksistä ja malleista, jotka kuvaavat kaikkea tietoa mahdollisimman hyvin.

 • Psykologia ja systeemimallinnus (video 3)

  Psykologia ja systeemimallinnus (video 3)

  Metayliopiston julkaisuprosessi hyödyntää systeemien teoriaa ikään kuin se olisi toiminnan moottori, joka antaa ideoille mahdollisuuksia tulla julkisuuteen, kun eri tavoin muodostetaan tarkoituksellisia systeemien kombinaatioita. Video kuvaa kuinka systeemistä psykologia itsessään on, ja tämä periaate on yksi systeemien teorian päätarkoituksia: analysoida aiheita eri näkökulmista.Videossa esitellään systeeminen perusmalli, fasadi, joka on tehokas tapa lähestyä aihetta kuin aihetta.…

 • Tieteellinen kaksintaistelu, haastaminen vai sopu?

  Tieteellinen kaksintaistelu, haastaminen vai sopu?

  Kautta aikojen käsitykset tiedosta ovat herättäneet intohimoja ja taistelunhalua, varsinkin keskiajalla. GST on kaikkine vaikutuksineen yksi suurimmista oivalluksista koskaan.

 • Energiasektorin arveluttava tila toimi tietolähteenä Innovointiprosessin suunnittelussa; video

  Energiasektorin arveluttava tila toimi tietolähteenä Innovointiprosessin suunnittelussa; video

  Energia-ala ilmaistuna systeemisin menetelmin.

 • Video selostaa ilmastonmuutokseen liittyviä mysteereitä, Innovointikirjan demo

  Video selostaa ilmastonmuutokseen liittyviä mysteereitä, Innovointikirjan demo

  Video esittelee ilmastonmuutoksen systeemisesti GoodReason-metodiikan avulla.

 • Video selostaa koronapandemian systeemisenä ilmiönä – Innovointikirjan demo 2

  Video selostaa koronapandemian systeemisenä ilmiönä – Innovointikirjan demo 2

  Tämä video kuluu poikkitieteelliseen ja systeemiseen demojen sarjaan kirjasta GoodReason, Systeeminen Innovaatioalusta. Tämä sarja korostaa esittämisen metodiikkaa, ei niinkään korosta sisällöllistä osaamista. Mitä jäsentyneempi ja kehittyneempi metodiikka, sitä parempaa tukea se tarkoittaa oppimiseen ja kehittämiseen ja viisauden edistämiseen. OSA 4 – tietämyksen metamalli Lopuksi yhteenveto koko kansanterveys-sektorista. Linkki: https://youtu.be/XPPl6BoZ-uA

 • Video selostaa Googlen menestystekijänä, Innovaatiokirjan demo 1

  Video selostaa Googlen menestystekijänä, Innovaatiokirjan demo 1

  Tämä video kuuluu GoodReason – demosarjaan, mikä muodostaa Innovaatiokirjan osan 4 sisällön. Sen kesto on 36 minuuttia. Sisältö: OSA 4 – tietämyksen metamalli 1. α  Google, miksi se sopii demonstraatioksi ja tutkimuskonseptiksi? 2.π   Google, miten ilmiö on syntynyt? 3.χ   Google, kuinka tutkia ”ääretöntä” hakunopeutta ja sen käyttöä 4.ΔΨ  Googlen luomat paradigmat 5.β  Googlen evoluutioprosessi ja…

 • Videon aiheena Kansanterveys, systeeminen iso kuva hyvinvoinnista

  Videon aiheena Kansanterveys, systeeminen iso kuva hyvinvoinnista

  Kansanterveys toteutuu meistä jokaisessa omalla tavallaan. Poliitikot ovat ristineet sen hyvinvoinniksi, vaikka suurin osa sen resursseista ja kustanuksista menee terveysongelmien ja sairauksien tuottamien haasteiden käsittelyyn. Tässä esityksessä luodaan tutkimuksellinen jännite. Aloitus tehdään määrittelystä ja tutkimuksen neljästä näkökulmasta kohti organisoitumista, lopussa tiivistys millainen kansanterveyssektori olisi yhtenäisenä systeeminä. Kaikki asiat ja kuvaukset on perusteltu kirjoittamisprosessin sallimissa rajoissa,…

 • Video selostaa “Erikoisoperaation” systeemisenä ilmiönä laaja-alaisesti 10 eri näkökulmasta!

  Video selostaa “Erikoisoperaation” systeemisenä ilmiönä laaja-alaisesti 10 eri näkökulmasta!

  Ukrainan sodan vuosipäivän merkeissä systeeminen analyysi ja synteesi: Videon sisällys: OSA 4 – tietämyksen metamalliTäydennyksiä erikoispainokseen 24.2.2023 JOHTOPÄÄTÖS: Pitäisi luoda uudenlainen ”YK”, jonka päätöksenteko noudattaa eettisen regulaattorin periaatteita. Turvaneuvostojen tulee pystyä toimimaan niin, että valtionterrorismista päästään eroon.

 • Ukrainan sodan 1. muistopäivänä, ajankohtainen lukunäyte Innovaatiokirjasta (18 sivua)

  Ukrainan sodan 1. muistopäivänä, ajankohtainen lukunäyte Innovaatiokirjasta (18 sivua)

  Hyvä lukijani, päivälleen vuosi sitten alkanut Venäjän ”erikoisoperaatio” on surullinen muistutus ihmisälyn rajallisuudesta – ainakin tiettyjen kansojen osalta. Koska kriisi syntyi samoihin aikoihin, kun kirjoitin kirjaani, ja koska olen julkisesti luvannut argumentoinnista jotakin poikkeuksellista ja omaperäistä: että systeemisesti on mahdollista tarkastella mitä tahansa kohdetta ja ilmiötä, päätin tehdä siitä kirjaan demonstraation (https://metayliopisto.fi/wp-content/uploads/2023/02/Ukrainan_Sodan_ErikoisPainos_Alykkaan_Ajattelun_Kirja_Eki_Laitila_2402_2023.pdf). Entä kirjan analysoinnin…

 • Mikä olisi kaikkein ilmaisuvoimaisin ja kehityskelpoisin oppimisen ja kehittymisen metodiikka?

  Mikä olisi kaikkein ilmaisuvoimaisin ja kehityskelpoisin oppimisen ja kehittymisen metodiikka?

  Nyt täytyy lähteä liikkeelle aivan perusteista 🤔 Mitä tieto on ja miten se jalostuu tietämykseksi? Entä mitä viisaus on? Opetetaanko näitä aiheita yliopistoissa, entä työelämässä? Viisautta on etsittävä filosofien luota. Systeemien filosofia on puolestaan aikomusta ymmärtää maailmaa systeemisen paradigman kautta, ja tietämys kuvautuu mm. SECI-mallissa spiraalina, jossa se muuttuu vuoron sisäiseen (tacit) ja vuoroin selkeästi…

 • Avaran ajattelun alkeet, kohteena koko maailma

  Avaran ajattelun alkeet, kohteena koko maailma

  Vuodenvaihteessa alkoi kartoitus kuvata systeemikäsittein mitä maailma on, ja pitäisi olla. Jos kosmologit näkevät kaikenteoriassaan maailman ajan funktiona, missä sen toimijat ovat vakioita, tässä esityksessä kaikki systeemit toimivat ja etsivät parastaan yhdessä ja erikseen, mutta aikakausia on vain kaksi nykyinen sekä tuleva aikakausi. Professori Fredmund Malik on taustoittanut samaa asiaa jo alkuun niin, että tämä…

 • Kaikenteorian vuoden kolmas viikko jo taputeltu!

  Käsitystä siitä, mitä tiede ja yhteiskunta ja luonto kokonaisuudessaan ovat ja voisivat olla, kertyy tekijälleen päivä päivältä. Näin se maailma ja tiede kehittyy 🙂 Vielä ei kuitenkaan olla peruskoulutasolla, mutta kenties ennen pitkää… 👌

 • Kirjoitin Älykkään ajattelun oppaan sivistääkseni yhteiskuntaa

  Kirjoitin Älykkään ajattelun oppaan sivistääkseni yhteiskuntaa

  Jokainen on kuullut Albert Einsteinin tokaisun: “Emme voi ratkaista vaikeita ongelmia samalla ajattelun tavalla, millä ne ovat syntyneet”. Hän tarkoitti sillä, että tarvitaan abstraktin ajattelun taitoja, mutta hänkään ei niitä sen kummemmin määritellyt. Kun Suomen kirjastoista ei löytynyt ainoatakaan kirjaa vastaamaan sitä, mitä tarkoittaa älykäs ajattelu, päätin kirjoittaa sen ja ottaa mahdollisimman isoja ja vaikeita,…

 • Hyvää – kaikenteoria – vuotta!

  Hyvää – kaikenteoria – vuotta!

  GoodReason : hyvän elämän ja tutkimuksen viitekehys. Kun tutkii “kaikkea”, ei koskaan voi joutua harhateille 😎