Hahmotelma: Maapallon ongelmat ja systeemientiede


Esite Kaikenteorian kirjan perusteista on hahmottumassa. Sitä hahmottelua kuvaava sivu löytyy täältä.

KONTEKSTI: 2020-luvulla haasteiksi nousivat korona, velka ja korot, disinformaatio, ääriliikkeet, autoritäärisyys, sodat ja some sekä tekoälystä luodut utopiat ja dystopiat. ”Systeemi” alkoi panikoida. Ikuisen kukoistuksen aatteet eivät enää toimikaan.

KONSEPTI: Systeemiala ja tekoäly yhdessä tulevat mullistamaan käsityksemme ongelmista ja suhteesta ratkaisujen aikaansaamiseen!

RATKAISU: Systeemisyys avaa ovet kaikkeen kehittymiseen, kaikille sektoreille.