Systeeminen maailmankuva

Systeemiajattelu ja systeemitiede antavat mahdollisuuden luoda uudenlainen tiedonintressi, joka ei perustu ulkoa tulevaan pakottamiseen (lähde: Habernas), vaan ihanteen määrittämiseen vapaasti, järkeen ja objektiviisuuteen perustuen.

Menusta löytyy tarkemmat kuvaukset ihanteen eri muodoille.

Systeeminen maailmankuva näkyy näissä GoodReason-kaavioissa kaikkialla.