Kaikenteoria – Uusi maailmankuva: Kirjauutuus

Ainutlaatuisella tavalla systeeminen kirja tieteestä on systeemi itsekin, osinaan:

  • Teema “kaikkeus” eli Kaikenteoria kattaa tutkimuksen koko kentän
  • Henkilökohtaisen kehittymisen oppeja siihen ovat : Symboliikka, Semantiikka, Semiotiikka, Systemiikka
  • Kehittymisen osa-alueita ovat systeemisyyden olomuodot, ratkaisumallit, toimintatavat sekä palautelogiikka
  • Kaikille kirjan ideoille löytyy taustateoria (Grounded Theory) suoraan tai kirjallisuusviitteet yhdistelminä eli metateorioin monista tutkimuksista
  • Uuskopernikaaninen kumous tarkoittaa siitä, että tieteenharjoituksessa tekoälystä tulee mahtitekijä, mutta sitä on voitava hillitä systeemisin keinoin

OpenAI ja Kaikenteoria muodostavat symbioosin

Kirjan sisältö on luotu AI-avusteisesti käyttäen hyväksi generatiivista hakua ja tuotantoa, visualisointikykyä, sen runollisia taitoja sekä prosessiehdotuksia ja mallintamisen ominaisuuksia rajata aiheita eri tavoin:

  • Kirjan tieteen arkkitehtuurin viisi (5) abstraktiotasoa kattavat Kaikenteorian yhdistelmänä: kosminen äly (1), metafyysinen silta (2), mallinnuksen tasanko (3), perustutkimuksen puutarha (4) sekä maalilmanselitysten jana (5).
  • Kirjan aakkosto alkaa alfasta ja päättyy oomegaan. Ne kuvaavat systeemisesti minkä tahansa kohteen ytimekkäästi soveltaen. Tämä aakkosto on yksinkertainen kieli, jota voi käyttää monin tavoin viestimään systeemin sisällöstä ja merkityksestä sekä kaikista yhteisvaikutuksista (annotointi).
Huikean nopea oppiminen perustuu systeemiseen minimalismiin

Kirjassa esitelty “Rapid Learning” – tekniikka antaa mahdollisuuden muodostaa malleja “mistä tahansa aiheesta”, minuutissa, kohteen mukaisin rajoituksin. Sopivat OpenAI:n haut antavat luontevasti suoria vastauksia Rapid Learning – tarkoituksiin, jolloin syntyy systeemisiä malleja yhdisteltäväksi, arvioitavaksi tai synteesin mukaisiin tarkoituksiin.

Ymmärrys kohteesta on näiden systeemimallien mukaista yhteensommittelua, arkkitehtuurin ehdottamien tasojen mukaan.

Esimerkkisivu:

Systeemitiede sopii stabiloimaan tekoälyn voimakasta rynnistystä.