Systeeminen innovaatio GoodReason


GoodReason  on systeeminen hybridi-innovaatio seuraavin perustein:

Sen tarkoituksena on kognitiivisella puolella auttaa ymmärtämään tiede prosessina, systeemisestä näkökulmasta auttaa kehittämään käytäntöön sopivia ratkaisumalleja. Näin syntyy hybridi-innovaation edellyttämää vipuvaikutusta.

Näin syntyy tutkimuksen ja kehityksen yhdistävä malli ja metodologia. Tieteellinen innovaatio tarkoittaa hyödyllistä keksintöä muuttamaan tutkimuskäytäntöjä ja – systeemeitä sekä luomaan uusia paradigmoja! Tästä on syntymässä kirja Älykkään ajattelun opas!


GoodReason R & D

Wikipedia: Scientific innovation means inventions that are useful for changing scientific research practices or systems in non-incremental ways.