Missio & visio (international)

Metayliopiston MISSIO JA VISIO Kaikenteorian vuonna 2023.

Systeemi(luku)taidon määritelmä

Sitten kun tärkeä aihe S on Aktivoitu, tutkittu, mitattu, jäsennetty ja harkittu, sekä päätetty, keksitty ja toteutettu, silloin systeemistä S on tullut valmista oppia jaettavaksi.

System literacy definition

Then, when the important topic S has been Activated, researched, measured, structured and considered, as well as decided, invented and implemented, then the system S has become ready to be learned and shared.

Systemkompetens definition

Sedan, när det viktiga ämnet S har aktiverats, undersökt, mätt, strukturerat och övervägt, samt beslutat, uppfunnit och implementerat, då har systemet S blivit redo att läras och delas.

Definición de alfabetización del sistema

Entonces, cuando el tema importante S ha sido activado, investigado, medido, estructurado y considerado, así como decidido, inventado e implementado, entonces el sistema S está listo para ser aprendido y compartido.

Turussa                             14. tammikuuta 2023                        Eki Laitila

Metayliopisto,                GoodReason – metodiikka