Tekijä: Eki Laitila

 • Avaran ajattelun alkeet, kohteena koko maailma

  Avaran ajattelun alkeet, kohteena koko maailma

  Vuodenvaihteessa alkoi kartoitus kuvata systeemikäsittein mitä maailma on, ja pitäisi olla. Jos kosmologit näkevät kaikenteoriassaan maailman ajan funktiona, missä sen toimijat ovat vakioita, tässä esityksessä kaikki systeemit toimivat ja etsivät parastaan yhdessä ja erikseen, mutta aikakausia on vain kaksi nykyinen sekä tuleva aikakausi. Professori Fredmund Malik on taustoittanut samaa asiaa jo alkuun niin, että tämä…

 • Kaikenteorian vuoden kolmas viikko jo taputeltu!

  Käsitystä siitä, mitä tiede ja yhteiskunta ja luonto kokonaisuudessaan ovat ja voisivat olla, kertyy tekijälleen päivä päivältä. Näin se maailma ja tiede kehittyy 🙂 Vielä ei kuitenkaan olla peruskoulutasolla, mutta kenties ennen pitkää… 👌

 • Kirjoitin Älykkään ajattelun oppaan sivistääkseni yhteiskuntaa

  Kirjoitin Älykkään ajattelun oppaan sivistääkseni yhteiskuntaa

  Jokainen on kuullut Albert Einsteinin tokaisun: “Emme voi ratkaista vaikeita ongelmia samalla ajattelun tavalla, millä ne ovat syntyneet”. Hän tarkoitti sillä, että tarvitaan abstraktin ajattelun taitoja, mutta hänkään ei niitä sen kummemmin määritellyt. Kun Suomen kirjastoista ei löytynyt ainoatakaan kirjaa vastaamaan sitä, mitä tarkoittaa älykäs ajattelu, päätin kirjoittaa sen ja ottaa mahdollisimman isoja ja vaikeita,…

 • Hyvää – kaikenteoria – vuotta!

  Hyvää – kaikenteoria – vuotta!

  GoodReason : hyvän elämän ja tutkimuksen viitekehys. Kun tutkii “kaikkea”, ei koskaan voi joutua harhateille 😎

 • Tämän kun opettaisit lapsillesi, niin yliopisto sujuisi kuin vettä vaan!

  Tämän kun opettaisit lapsillesi, niin yliopisto sujuisi kuin vettä vaan!

  Maailma rakentuu systeemisistä elementeistä ja prosesseista. Ihmisen kulttuuri kehittyy ikään kuin näkymättömän käden vaikutuksesta tietyllä tavalla. Integral theory on tosi. Systeemien teoria teroitti jo 1950-luvulla, että kaikilla tieteenaloilla on yhteinen perusluonne. Systeemitiede ja metatiede haluavat yhdistää niiden välillä kulkevan tiedon. Kybernetiikka on ohjauksen ja oppimisen opinala, joka selvittää eroavuuksia ja yhteneväisyyksiä kotirobotin ja sen hoitajan…

 • Uskomaton loikka tiedon ja tieteen ihmemaahan

  Uskomaton loikka tiedon ja tieteen ihmemaahan

  Nobelisti Bengt Holmström on sanonut, että tiedettä tulisi tehdä löytöretken tavoin, eikä niin, että mennään jotakin reittiä pisteestä A pisteeseen B. Maailman tietämyksen perusta tulee ymmärtää holarkiana. Maailma perustuu ontologioihin, mutta mitkä niistä ovat tärkeimmät, ja missä suhteessa? Tieteellinen luovuus ja vapaus verrattuna puritaaniseen tieteelliseen metodiin. Suositeltavia sivustoja lisätiedoiksi: A. Yksilö –>Yhteisö: Koulutustapa https://metayliopisto.fi/metataidot-eivat-suuntaudu-oikeaan-suuntaan-toisin-kuin-systeemiajattelu/ B.…

 • “Metataitojen konsultointi” korostaa yksilöllisyyttä – toisin kuin systeemiajattelu!

  “Metataitojen konsultointi” korostaa yksilöllisyyttä – toisin kuin systeemiajattelu!

  Konsultointi ja yhdessä kehittyminen.

 • Valitse mikä tahansa aihe, neuvon kuinka siitä tulee systeeminen idea!

  Valitse mikä tahansa aihe, neuvon kuinka siitä tulee systeeminen idea!

  Systeemitiede

 • Esan ja Ekin teoriat: kaksi käsitystä systeemiälykkyydestä

  Esan ja Ekin teoriat: kaksi käsitystä systeemiälykkyydestä

  Esa Saarinen, systeemiälykkyys Eki Laitila, systeemiajattelu, innovointikirja, systeemtiede

 • Näytteitä Innovaatiokirjasta englanniksi; Samples from Innovation-book

  Näytteitä Innovaatiokirjasta englanniksi; Samples from Innovation-book

  Samples from the book (4.11.2022). Click the drawing! Video suomeksi alla (in Finnish).

 • Systeemitiede vs Emergent Technologies (Gartner), mitä yhteistä ja erilaista

  Systeemitiede vs Emergent Technologies (Gartner), mitä yhteistä ja erilaista

  Ovatko maailman parhaat tutkijat nykyisin maailman parhaita teoreetikkoja tai parhaita markkinoiden aavistajia? Ehkä oikea vastaus on, että he osaavat yhdistellä asioita, ja heillä on vahva intohimo tehdä tulosta ja saada aikaan ratkaisuja. Teknologioissa harvoin on kysymys samanaikaisesti inhimillisyyden edistämisestä, mutta nämä piirteet tulevat esille Gartnerin raportissa 2021, mikä on aivan positiivista: Three Themes of Emerging…

 • Google ilmiönä ja paradigmana; GoodReason – kirja selittää

  Google ilmiönä ja paradigmana; GoodReason – kirja selittää

  Kirjan lukuun kaksi (2), epistemologia, liittyvä kuvaus Googlesta ilmiönä.

 • Mitä yhteyttä älykkyydellä, neroudella ja systeemiajattelulla?

  Mitä yhteyttä älykkyydellä, neroudella ja systeemiajattelulla?

  Nerokkuudella, älykkyydellä ja systeemiajattelun taidolla on selkeä, toisiaan vahvistava vaikutus.

 • Systeemitiede vapauttaa luovuuden.

  Systeemitiede vapauttaa luovuuden.

  Systems Science, also referred to as Systems Research,[1] or, simply, Systems,[2] is an interdisciplinary field concerned with understanding systems—from simple to complex—in nature, society, cognition, engineering, technology and science itself. The field is diverse, spanning the formal, natural, social, and applied sciences.

 • Systeemien filosofia edistää lennokasta ajattelua kaikkein vaikeimmissakin haasteissa

  Systeemien filosofia edistää lennokasta ajattelua kaikkein vaikeimmissakin haasteissa

  Filosofian tohtorina olen 15 vuoden ajan opiskellut parasta tietoa ja tietämystä ja teoriaa, mitä yhteiskunnan parhaaksi koskaan on kirjoitettu. Ylivoimaisesti parhaita kicksejä olen saanut systeemienfilosofian koulukunnalta. Aihe on kuitenkin alkuun kompleksinen, sillä tutkija joutuu ulkoistamaan itsensä kaiken elämän taakse ja yläpuolelle (meta), irroittautumaan omasta ruumiista, mitä tarkoittaa käsite transcend. Sen aiheen oppimiseen kuluu välttämättä vuosia.…

 • Kolme ideologiaa ovat jo törmäyskurssilla: fossiili, vihreä ja iso sininen

  Kolme ideologiaa ovat jo törmäyskurssilla: fossiili, vihreä ja iso sininen

  Systeemien filosofian pääkomponentit.

 • Tutkimuksen ja kehityksen symbioosi (R & D) kirjana

  Tutkimuksen ja kehityksen symbioosi (R & D) kirjana

  Innovatiivisuuden eri muodot ja mallintamisen keinot ovat vahvasti esillä pian valmistuvassa kirjassa: Systeeminen innovaatio – GoodReason. Sen toinen nimi on Älykkään ajattelun opas, koska siitähän innovoinnissa ja tutkimuksessa ja kehittämisessä lopulta aina on kysymys.

 • Systeemitieteen kunniaksi; seitsemän kirjaa käyttää systeemisestä innovaatiota, jonka kahdeksas kirja selittää

  Systeemitieteen kunniaksi; seitsemän kirjaa käyttää systeemisestä innovaatiota, jonka kahdeksas kirja selittää

  Ukrainan sodassa on yleistynyt sanonta “XXX kunniaksi”: Slava Ukraini. Tieteenalojen välisessä sodassa ei tule ruumiita, mutta kilpailu rahoituksista ja näkemyksistä on sielläkin tunkkaista. Se merkitsee samanlaista taantumusta, kuin sotatantereilla, koska vastapuolelle halutaan “tehdä kylmät”. Systeemitieteen kunniaksi: На честь системної науки. Systeemitiede on disruptiivinen, tuleva menestyksen ala tieteenteon sektoreilla. Samaan tapaan aikanaan IT-ala nousi yhteiskunnan mahtitekijäksi,…

 • Viisi paradoksia kertovat mielettömyydestä, joka vaatisi uudenlaista asennetta

  Viisi paradoksia kertovat mielettömyydestä, joka vaatisi uudenlaista asennetta

  Älykkään ajattelun oppaassa viisi keskeistä tehtävää kuvaavat ihmismielen rajallisuutta sekä systeemisiä lakeja. “Ilmaista lounasta ei ole”. Tämän vuosisadan keskeisiksi ajattelun taidoiksi (21th Century Thinking Skills) on julistettu ainakin nämä neljä: Kriittisen ajattelun taito Luovuus Yhteistyökyky Kommunikointitaito Niitä opetetaan jo koulussa, mutta mitä vielä? Tieto jakautuu perin epätasaisesti, ja työelämässä pitkään olleet vähitellen unohtavat yliopistossa saamansa…

 • Älykkään ajattelun opas – kirja

  Älykkään ajattelun opas – kirja

  Metayliopiston pian valmistuva kirja kertoo systeemialasta: systeemitiede ja systeemiajattelu ja systeeminen muutos. Se tukeutuu syvällisesti ja monipuolisesti kirjallisuuteen, mutta demonstroi kuitenkin yhteiskunnan isoja haasteita elämää monipuolisesti. Todellista älykkyyttä ei mielestäni tarvita siihen, että osaa oman alansa toimet, koska sen kaikki periaatteessa jo hallitsevat. Sitä kehittyneempi älykkyys tarvitsee systeemiosaamista tuekseen. Tämä kuvataan kirjassa monitieteisyyden ja monialaisuuden…

 • Systeemien teoria on opinala tutkia muiden tieteiden käyttäytymistä

  Systeemien teoria on opinala tutkia muiden tieteiden käyttäytymistä

  Tieteenteon päätarkoituksia on muodostaa käsitystä universaalista olemuksesta, mikä eri aloilla on paljastunut melko lailla erinäköiseksi. Perinteinen tiede haluaakin kaivautua oman alansa yksityiskohtiin, koska se on toinen sallittu tieteen suuntaus. Systeemienteoria on tässä tieteenalojen välisessä moniottelussa eräs voittajakandidaatti, sillä se pyrkii yhdistämään tieteenalatkin toisiinsa. Olen tutkinut näitä piirteitä vuosien ajan kirjojani varten. Systeemien teoria tutkii muiden…

 • Wittgenstein sävelsi pateettisen “kielisinfonian”; kielesi rajat ovat ajattelusi rajat

  Wittgenstein sävelsi pateettisen “kielisinfonian”; kielesi rajat ovat ajattelusi rajat

  Kaikista tunnetuista filosofeista Ludwig Wittenstein lienee ollut yksi mahtipontisimmista. Saatuaan pateettisen Tractatus – kirjan valmiiksi Wittgenstein uskoi ratkaisseensa kaikki oleelliset filosofiset kysymykset. Oikeasti pateettinen sinfonia on Tšaikovskin kuuluisa teos, mutta tämä kirja tavoitteli yksinkertaisuudessaan ja informatiivisuudessaan samantyyppistä loistoa logiikan alueella. Hyvä kumppani ja taistelupari hänelle aktiivisuutensa suurimpina vaiheina oli Bertrand Russell, joka kommentoi kirjaa näin:…

 • Mikä on maailman tärkein idea: Viable concept!

  Mikä on maailman tärkein idea: Viable concept!

  Maailmanpoliittisen tilanteen valossa kestävän kehittämisen arvo on nousemassa arvoon arvaamattomaan. Kompleksisuuden hallinnan merkitys korostuu, kun polittisella ja teknisellä ja sosiaalisella tasolla ongelmat risteytyvät keskenään Gordionin solmuksi, mistä yhtä narua vetämällä jää vaan jokin pää vetäjän käsiin. Systeemitiede eri keinoineen on tapa jäsentää monimutkaisia kokonaisuuksia päättäjille, että he voisivat tehdä parempia päätöksiä. Moderni johtamisen teoria todistaa…

 • Käyttötapaukset

  Käyttötapaukset

  Esimerkkejä ja määrityksiä Metayliopiston ja GoodReason – tekniikan käyttötapauksista kirjataan tähän kategoriaan. Niiden johtavana periaatteena on instrumentalismin ja systeemitieteen hyödyntäminen ratkottaessa ongelmia ja kehitettäessä aivan uudenlaisia ratkaisuja. Määritelmä Wikipediassa: A use case diagram is a graphical depiction of a user’s possible interactions with a system. A use case diagram shows various use cases and different…