Stoalainen tyyneys selitettynä laajasti: “Philosophy of Everything” ja ison maailman kriisienhallinta systeemisesti mallintaen


Erään filosofian ja markkinoinnin ammattilaisen, Elizabeth Azide, sivusto ThePhilosophyOfEverything sai minut tutkimaan stoalaisuutta, persoonallisuuden erästä voimakasta piirrettä. Sivusto oli niin hyvin jäsennetty alafilosofioihin, että niiden eritteleminen ja yhdisteleminen alkoi kiinnostaa minua. Löytyykö sitä kautta myös tyyneyden ydin?

Tekemäni video esittelee hänen sivustonsa logiikan ja idean sekä Marcus Aureliuksen tarinan ytimen, osittain OpenAI:n avustuksella. Tyyneyttä nykymaailmassa ihailtavalla tavalla esittää Ukrainan presidentti Zelensky. Häneltä esitetään videossa (kesto noin puoli tuntia) myös “tyyneysmalli“, ehkä ensimmäinen maailmassa tässä muodossa.

Psykologiaan ja mindfulness-käsitteeseen liittyvä video.

Elizabethin sivustolla on hyviä elämänohjeita yleisemminkin. Sieltä löytyy mm. 30 hyvää ohjetta päivittäiseen elämään (https://www.thephilosophyofeverything.com/blog/2020/7/8/30-lessons-at-30) sekä kontaktilinkin takaa kymmenen ohjetta kasvotusten tapahtuvaan kohtaamiseen (10 Keys to Contentment in the Face of Anything). Hyvin systeeminen sivusto, vaikka tiedettä se ei ole!

Tiede etsii jo oletuksena jatkuvasti uusia muotojaan!

Näin tehden kaikenteoria voisi laajentua jokaiselle alalle, joita yleensä on olemassa, ja kohteita maailmassa riittää. Metadiscipline tarkoittaa käsitystä siitä, että syntyy väli– ja sisäopinaloja, joita voi oppia itsenäisesti ja siten liittää toisiinsa. Tiede, koulutussysteemit ja kommunikaatio sekä persoonallisuuden tilat kehittyisivät voimakkaasti, maailmanlaajuisesti, kaikilla tasoillaan, sitä mukaan kuin tällaista uudentyyppistä teknologiaa halutaan ottaa käyttöön (reduktionistisen asenteen korvaajaksi). Nettitietokannat ja -palvelut tekevät tätä joka päivä meidän huomaamatta. Olemme jäniksen selässä, ettemme huomaa päivittäistä kehitystä.

Joskaan tyyneydelle ei ole täsmällistä tieteellistä määritelmää, kokoamalla siitä tärkeimmät ominaisuudet, propositiot, saadaan aikaan systeeminen käsitys, kognitiivinen arkkitehtuuri, jota itse kukin voi sovittaa omaan kontekstiinsa. Systeemien teoria on käyttäytymisen tutkimisen tiedettä, joten kohteekseen se voi valita kaikki persoonallisuuden piirteet ja koko psykologian. Näissä merkeissä tyyneys näyttäytyy holarkiana, jonka yläpuolella on persoonallisuus, ylimmällä tasolla External, keskitasolla Existence ja alimmalla tasolla Emotions.

Tervetuloa opiskelemaan tyyneyttä ja systeemitiedettä samalla kertaa!