Kuinka tieteellinen on Elon Muskin mainostama periaate, Learning Anything?


Tämän aikakauden henkilöistä Elon Musk (Instagram-profiili) erottuu persoonallisuudellaan, luovuudella ja aikaansaannostensa monipuolisuudella. Ei ihme, että hän on päässyt julkisuudessa kärkeen, ainutlaatuiselle tasolle yrittäjänä, keksijänä, keskustelijana ja visionäärinä.

Rocket Science on kiinnostava, mutta epäselvä käsite

Hänen tapansa mainostaa oppimisen metodejaan ansaitsee kyllä kommentin, jos toisenkin. Maailman varakkaimman ihmisen imagoa suunnitellaan varmaan huolella siten, että se, miltä asiat halutaan saada näyttämään, voi olla tietoista markkinointia saada palkatuksi mahdollisimman idearikkaita nuoria “rakettitieteilijöitä” kasvaviin ja erittäin rohkeisiin hankkeisiin – kantoraketti voi räjähtää niin, ettei syytä tiedetä koskaan.

https://youtu.be/_H6ytUSET3Y

“Rocket Science” sopii hänen suurelle audienssilleen symboliseksi nimeksi, sillä onhan Elon Musk kertonut olevansa pettynyt, ellei hänen elämänsä aikana ihminen ehdi Mars-planeetalle asti. Se onkin hänen merkittävimpiä teemojaan juuri nyt. Pettymyksiäkin hän on saanut kokea, mutta aina löytyy uusia hankkeita tilalle.

Mitä on kaikki?

Tässä videossa (26 min) vertaan lyhyesti systeemitieteen näkymiä arvioida mitä ovat “kaikki” ja “mikä tahansa”, suhteessa Muskin suuresti mainostamaan aineistoon, “learn anything” ja “how you can become an expert on anything”.

Sana “kaikki” on parhaiten määritelty logiikassa ja metamatematiikka sekä metalogiikka tutkivat perustieteiden olemusta. Universaalikvanttori on predikaattilogiikassa kaikkea vastaava symboli. Sana “anything” putkahtaa usein esille IT-alalla transformaatioiden yhteydessä ja se kuvaa yhteensopivuuden laatua. Filosofiassa ja systeemitieteissä puhutaan yhdistyneestä teoriasta, Unified Systems Hypothesis, ja “General Systems Theory”. Halusin tässä videossani korostaa näitä abstrakteja tieteen piirteitä ja valmiita määritelmiä senkin takia, että Elon Musk joutui aikanaan lopettamaan fysiikan tohtorin opinnot, joten tästä laiminlyönnistä saattaa aiheutua takapakkia monitieteellisissä hankkeissa, joissa aidosti halutaan yhdistää eri alojen tietämystä ja innovaatioita toisiinsa operaattorin ja kvanttorin tarkkuudella. Tieteellisestä transdisciplinary-evidenssistä olisi silloin apua. Metatiede tutkimusalana sopii siihen tutkimaan itse tutkimusta.

Miten “Rocket Science” sijoittuisi tulevaisuuden tieteeseen ja tietämykseen?

Sinänsä on virkistävää ja tarpeellista, että tieteenalojen jämähtäneet taksonomiat ja koulutusohjelmat alkavat pikkuhiljaa murtua ja rakentua uudelleen modulaarisista osa-alueista, joita voi opiskelijoille kouluttaa niillä rajauksilla, mitä tietoa ne muilta aloilta vaativat. Käsite “metadiscipline” on noussut esille siinä tarkoituksessa. Tämä “meta-opinala” on tieteestä ja käytännöstä erottuva kokonaisuus, joka yhdessä huomataan tärkeäksi suunnittelijoiden ja tutkijoiden oppia. Niiden syntyminen on osoitus tieteen itseorganisoitumiskyvyistä, ja ilman tätä kykyä jokainen alalle tuleva joutuisi uurastamaan kenties vuosikausia löytääkseen edes kontekstin, ja silloinkin se saattaa olla virheellinen ja vajaa. Valmista määrittelyä kannattaa suosia. Viisaat oppivat toisilta viisailta ihmisiltä.

Avaruusmatkailu Marsiin tuo takuulla esille tarpeita perustaa uusia opinaloja, kursseja ja osaamisvaatimuksia, joita ei tunnettu “ennen kehruu-Jennyä”, eikä ennen T-Fordia. Siinä mielessä ja monessa muussakin mielessä Elon Musk on oikeassa mainostaessaan rakettitiedettä viitekehyksenä, joka houkuttelee luokseen sellaisia innovaattoreita ja keksijäneroja, joilla on poikkeuksellinen kyky oppia uutta ja sellaista, mitä kukaan ei ole koskaan ennen näkenyt tai aavistanut.

Rakettitiede ja kaikki Elon Muskin menetelmät voi kuvata systeemisesti

Kaikki teoriat (myös avaruustiede) ovat metateorioita. Tohtorikouluissa opetetaan tiedon muodostuksen periaatteita, joihin teoriat sopivat, kukin omalla tavallaan. Kaikilla bisnesmenetelmillä on yhteisenä tarkoituksena edistää hyödyn muodostumista (customer pain & customer gain), jonka sen perustajat keskenään määrittelevät. Yritys on tietynlainen, kehittynyt automaatti ekosysteemissään. Kaikki automaatio ja teknologia on systeemistä, ja sama vaikutus ulottuu atomin ytimistä Mars-planeetalle saakka holarkian muodossa.

Metayliopiston puitteissa kehitän kuluvan vuoden ajan kirjaa “Kaikenteoria“, jonka yhtenä esimerkkinä on tämä “rakettitiede” suhteessa vaikkapa metafysiikkaan, joka tutkii fysiikan ulkopuolelle jääviä, tai sinne tulevaisuudessa kenties putkahtavia ajatuksia ja paradigmoja. Metafysiikka ja fysiikka ovat kolikon kaksi puolta.

Toivotaan Elon Muskille menestystä vastuullisten hankkeiden parissa 🙂