Kirjasarja metatieteestä alkaen… kohti innovaatioita!


Etuliite meta tarkoittaa samaa kuin yli, tai takana, mutta abstraktimmillaan se tarkoittaa suurenmoisuutta transcend. IT-ajattelijat käyttävät jo tottuneesti monia metakäsitteitä, kuten metamalli ja metakieli.

Kirjasarjan mukaan innovaatio on tulosta teknologiasta, joka on suunniteltu tieteen ja erityisesti kybernetiikan periaattein käyttäen meta-ajattelua ja systeemitiedettä apuna haasteiden kartoittamiseen ja ratkaisujen löytämiseen. Tästä ketjusta oppien tuli mahdolliseksi määritellä innovaatioalusta, joka sopii ihmisen ajatteluun, tutkimiseen sekä kehittämiseen systeemisyytensä ansiosta.

  1. Metayliopiston tiedesarja alkoi meta:sta, koska se on kaiken abstrahoinnin isä ja äiti, ja suositeltavampaa on tutkijalle alussa opetella abstrahointi, kuin eksyä spesifisiin viidakkoihin, joihin on helppo juuttua lopuksi ikäänsä.
  2. Meta ei suinkaan ole ainoa kehittyneen ajattelun mahtisana, joita kansalainen vielä ei osaa käyttää kehittävällä tavalla. Kyber tarkoittaa ohjaamisen viisautta ja oppimisen taitoa. Toinen kirjasarjan teos kertoo kybernetiikasta kaiken älyllisen yhdistämisen supertieteen muodossa.
  3. Suunnittelu, Design, on jokaiselle tuttu sana. Tutkimuksen foorumeilla vain pieni osa julkaisuissa pystyy esittämään selkeätä edistystä suunnittelun kehittämiseksi. Siihen on kuitenkin luotu jo 2000-luvun alussa oma suuntauksensa, Design Science eli suunnittelun tiede.
  4. Vuosi vuodelta yhteiskunta teknistyy yhä voimallisemmin. Siihen vaikuttaa työn hinnan kasvu, sekä IT-sovellusten kehittyminen ja digitalisaatio. Tästä kertoo Metayliopiston neljäs tiedekirja.
  5. Kirjasarja huipentuu innovointia tukevaan kirjaan, missä yhdistyy ihmisen ajattelun mahdollisuuksien ja rajoitusten tutkiminen. Siihen kuuluu ymmärrys kognitiosta sekä kaikki paras, mitä systeemitieteen nimissä on vuosikymmenten aikana saatu kiteytettyä. Systeeminen ja kognitiivinen innovaatioalusta rakentuu ajattelijansa mieleen työn ja kokemuksen kautta, eikä niin, että määritellään jokin “autoritäärinen organisaatio”, jonka ohjeita pitäisi seurata.

Innovaatioalusta – kirja valmistuu syksyyn 2022 mennessä!