Kirjasarja metatieteestä alkaen kohti huimia innovaatioita!

Etuliite meta tarkoittaa samaa kuin yli, tai takana, mutta abstraktimmillaan se tarkoittaa suurenmoisuutta transcend. IT-ajattelijat käyttävät jo tottuneesti monia metakäsitteitä, kuten metamalli ja metakieli.

Kirjasarjan mukaan innovaatio on tulosta teknologiasta, joka on suunniteltu tieteen ja erityisesti kybernetiikan periaattein käyttäen meta-ajattelua ja systeemitiedettä apuna haasteiden kartoittamiseen ja ratkaisujen löytämiseen. Tästä ketjusta oppien tuli mahdolliseksi määritellä innovaatioalusta, joka sopii ihmisen ajatteluun, tutkimiseen sekä kehittämiseen systeemisyytensä ansiosta.

Yhdistävä tekijä kaikilla kirjoilla on Systems Science: https://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Systems_science
  1. Metayliopiston tiedesarja alkoi meta:sta, koska se on kaiken abstrahoinnin isä ja äiti, ja suositeltavampaa on tutkijalle alussa opetella abstrahointi, kuin eksyä spesifisiin viidakkoihin, joihin on helppo juuttua lopuksi ikäänsä. Kirja Metatiede kertoo a) tutkimuksen tutkimisesta ja b) kaiken tiedon mallintamisesta integroitumisen tarkoituksessa.
  2. Meta ei suinkaan ole ainoa kehittyneen ajattelun mahtisana, joita kansalainen vielä ei osaa käyttää kehittävällä tavalla. Cyber tarkoittaa ohjaamisen viisautta ja oppimisen taitoa. Toinen kirjasarjan teos, Supertiede, kertoo kybernetiikasta kaiken älyllisen yhdistämisen supertieteen muodossa.
  3. Suunnittelu, Design, on jokaiselle tuttu sana. Tutkimuksen foorumeilla vain pieni osa julkaisuista pystyy esittämään selkeätä edistystä suunnittelun kehittämiseksi. Siihen on kuitenkin luotu jo 2000-luvun alussa oma suuntauksensa, Design Science eli suunnittelun tiede. Kirja Suunnittelutiede kuvaa suunnittelun tärkeimmät viitekehykset ja demonstroi IT-suunnittelua.
  4. Vuosi vuodelta yhteiskunta teknistyy yhä voimallisemmin. Siihen vaikuttaa työn hinnan kasvu, sekä IT-sovellusten kehittyminen ja digitalisaatio. Tästä kertoo Metayliopiston neljäs tiedekirja: Tieteen ja teknologian symbioosi.
  5. Kirjasarja huipentuu innovointia tukevaan kirjaan, missä yhdistyy ihmisen ajattelun mahdollisuuksien ja rajoitusten tutkiminen. Siihen kuuluu ymmärrys kognitiosta sekä kaikki paras, mitä systeemitieteen nimissä on vuosikymmenten aikana saatu kiteytettyä. Kirja: GoodReason – Systeeminen innovaatioalusta rakentuu ajattelijansa mieleen kognition, työn ja systeemisen kokemuksen kautta. Sen alanimenä on Älykkään ajattelun opas, koska systeemitiede on pääosin määrin parhaiden oivallusten yhdistelyä.

Mutta paras on vasta tulossa. GoodReason.fi – sivustolle alkaa hahmottua Kaikenteoria. Tämän sivuston erikoisuuksia ovat Mallinnus-Studio, osio Ratkaisujen avaimet sekä “Kultakala”-konsepti. Kaikki ne tähtäävät positiivisen käsityksen aikaansaamiseen yhteiskunnasta, luonnosta ja teknologiasta.

– Esimerkiksi Google esitellään siellä innovaatiosysteemeineen näin.