MetaMeta-käsitys: Mitä tiede on?


Millaiseksi tieteen tulisi muuttua, laadultaan ja aikaansaannoksiltaan?

Transformatiivisen tieteen perusteet. KATSO VISIO (Klikkaa kuvaa…).

MILLAISTA TIETEEN TEON TULISI OLLA?

α) TAVOITTEELLISTA

 π) LUONTEELTAAN YHDISTÄVÄÄ

 χ) VIESTINNÄLLISTÄ

 ΔΨ) MENETELMÄOPPIA

 β) SYSTEEMISIKSI MALLEIKSI HUIPENTUVAA

 μ) TIETOTEKNIIKKAAN KYTKEYTYVÄÄ

 τ) ONGELMIA RATKOVAA

 Ω) TASAPAINOON PYRKIVÄÄ 🙂

Metayliopiston tarkoituksena on luoda käsitystä ideaalisesta tieteestä.

Kyberneettinen maailmankuva rakentuu osoitteessa www.metayliopisto.fi