Teknologiatiede-kirja

Määritelmä: Teknologia on tieteestä aikanaan johdettu, jatkuvasti kasvava teorioiden ja käsitteiden ja menetelmien joukko. Tässä kirjassa esitetään teknologian ymmärtämiseen ja kehittämiseen yhtenäinen periaate, Metateknologia. Se tulee kirjan nimessä symbioosin muodossa. Tiede tukee teknologiakehitystä, mikä taas antaa potkua uudenlaiselle tieteenharjoitukselle. Kirjan sisältö ja idea perustuvat systeemitieteen ja IT-mallintamisen mukaiseen parhaaseen tietämykseen käsitteellistämisen taidoista.
Metateknologian systeemimallilla on roolinsa ja roolisanansa. Sillä on yhteys kieleen. Teknologiaa voi tällöin pohtia yleisellä tasolla, kielellisten ilmaisujen kautta, ja näin syntyy yhteydet hakurobotteihin, joilla tieteellistäkin tietoa saa esiin tarkasti.


Droonit ovat erinomaista havaintoaineistoa tieteen ja teknologian merkitysten oppimiseen käytännön arjessakin. Niiden välille muodostuu symbioottinen suhde. Kirjassa esitellään tekijän ohjelmoima metahakurobotti, jolla on pääsy maailmanlaajuiseen tiedeaineistoon ja tietokantoihin, joita perustetaan kaiken aikaa lisää.

Kirja huipentuu E.O. Wilsonin käsitykseen konsilienssista, mikä tunnetaan mm. nimellä The Unified Theory of Knowledge. Tietämyksen yhtenäistäminen ja integrointi ovat olleet Metayliopiston päätavoitteena vuosien ajan. Samaan tähtää myös otsikko “Tieteen ja teknologian symbioosi”.

Kirjan tunnus on ISBN 978 952 69143 8 1.

Kirja on tilattavissa Holvi-nettikirjakaupan kautta tästä linkistä tai kirjakaupoista, kuten Booky.