Kehittyvä julkaisujen sarja: Tiede, tekoäly, systeemiajattelu


MOTTO: “Tieteen kauneus kohtaa arjen rosoisuuden”.