Kehittyvä julkaisujen sarja: Tiede, tekoäly, systeemiajattelu

MOTTO: “Tieteen kauneus kohtaa arjen rosoisuuden”.