Älykkään ajattelun ja innovoinnin kirja

Systeemiälykkyys innovoinnin tasolle

Tutkimuksen, kehittämisen (engineering) ja käytännön sektoreitten väliin on jäänyt parhaimmissakin metodeissa pahoja aukkoja – vaikeuttaen tuotekehitystä ja ideoiden lanseeraamista. Tämä kirja keskittyy näiden aukkojen poistamiseen.

HUOM. Toinen infosivu samasta kirjasta löytyy esittelyaineistoineen täältä.

Älykkyydestä puhutaan nykyisin liian vähän, vaikka sitäkin voi oppia. Tämä Älykkään ajattelun opas on ottanut yhdessä kehittymisen haasteiksi kuvata systeemisesti sekä tieteen että kehityksen puolelta, viisi elintärkeää, jopa kohtalokasta demonstraatiota:
– Google IT-alan onnistujana
– korona terveydenhuollon rankaisijana
– ilmastonmuutos paradokseineen
– Eurooppaa järkyttävä ”erikoisoperaatio”, sekä
– kansanterveys hyvinvointisektorin tehtävänä minimoida pahoinvointia.

Demonstraatioiden luontiin liittyvä innovointiprosessi esitellään yhtenä syklinä systeemisiin osavaiheisiinsa pohjautuen. Tarvittavat perustiedot innovoinnin aloittamiseen kuvataan kirjassa, GoodReason – teeman puitteissa, vajaan 100 sivun menetelmäosuudessa paradigmoineen ja kaavioineen.

Otsikon aihe (ÄLYKKYYS + INNOVOINTI) tulee ensimmäisen kerran julkisuudessa esiin, ja konkreettisella tavalla, ja aivan tarpeeseen.

Ihmiskunta on vasta alussa hyödyntääkseen täysin tieteen ja teknologian ja oppimisen mahdollisuudet. Tämän vuosisadan keskeisiksi ajattelun taidoiksi (21th Century Thinking Skills) on nostettu neljä osaamista: kriittisen ajattelun taito, luovuus, yhteistyökyky ja kommunikointitaito. Niistä on hyvä alkaa älykäs innovointi, suurten organisaatioiden kehitys- ja parannustyö.
Kirjan kuvaus: 220 sivua, ISBN 978-952-65007-0-6, lähes 200 kuvaa.

Linkkejä kirjan tietoihin: