IT-alan arkkitehtuurien voima ja menetetyt mahdollisuudet


IT-alan koulutuksessa ei vielä ole osattu nähdä “isoa kuvaa” eli systeemisyyden kaikkia ulottuvuuksia. Soft systems methodologia on keino selvittää ongelmien palautelenkkejä ja rajoituksia, kun taas systeemienteoria on tapa tutkia mitä tahansa käyttäytymisen ja tieteen aluetta juurisyineen ja aikomuksineen. IT-alan rakenteista on lähes mahdotonta ottaa selvää kovin laajasti, jos ei ole omaksunut systeemistä metodiikkaa, kuten GoodReason. Tässä videossa (75 min) on esitelty pikaisesti kymmeniä eri kohteita alueella arkkitehtuurit, tietoturva, organisaatiot ja tiede.

Linkki videoon: https://youtu.be/pBGCpBuUn08

Tätä videota suunniteltaessa löytyi seuraavat alakohdat:

  • Nopea ymmärtäminen: mallin teko minuuteissa
  • Ongelman osiin jako
  • Tieteelliset kriteerit näkyville: universaalius, koherenttius (kuinka aukoton), syvällisyys, totuudenkaltaisuus (esim. MVC ja tilaussovellus), konsensus (ymmärrettävyyden helpottaminen), viestintä, yhteistyö
  • Siirtyminen kohti IT-ratkaisuja tai IT-työkaluja jne.
  • Päätösten perusteleminen
  • Holarkia, tutkitaan ominaisuuksia ja jos paljastuu aukkoja, selvitetään ne, mutta jos löytyy valmiuksia, opitaan niistä
  • Asiakasyhteistyö ja dokumentointi
  • Powerpointin, YED:n ja muiden työkalujen hyötykäyttö agile-tasoon nähden
  • Kehitysprojektin tilan analyysi ja kehittäminen seuraaviin vaiheisiin

Näistä yhdeksästä kohdasta rakentui jo aivan kelvollinen systeemimalli, jonka ansiosta tämä video on helppo omaksua ja ymmärtää eri rooleineen.