Valitse mikä tahansa aihe, neuvon kuinka siitä tulee systeeminen idea!


Itseaään asiantuntijoiksi kutsuvienkin on yleensä vaikea tarkkaan selittää mikä se systeemi hänen haasteessaan oikein on. Silloin se jää artikuloimatta, ettei sillä tiedolla ole tarpeeksi vaikutusta sidosryhmiin. Visuaalisuus on toki vaikea kysymys, vaikka systeeminen metodiikka sitä varten on kehittänyt omia ilmaisemisen muotojaan.

Oheisessa videossa esitellään metafysiikkaa liippaava käsite ANY – ajattelu, miten oppii ajattelemaan mitä tahansa parhaiten sopivien käsitemallien kautta. Väitökseni Symbolic analysis toi hyvät pohjat selvittämään mitä semiotiikka on, ja miten ihmiset tulkitsevat asioita. Mutta mitä sitten on semantiikka, oppi merkityksistä? IT-alalla tunnetaan vajaat kymmenen erilaista semantiikkaa. Itse määrittelin tutkimuksessani atomistisen semantiikan, joka tarkoittaa atomististen rakenteiden välistä verkostoa ominaisuuksineen, mitä tieteessä lähestytään moniagenttiverkostojen teorioilla. Symbolisuus ja holarkia ja atomistisuus ovat saman asian eri puolia, samoin kuin Entity Relationship – kaaviot. Systeemisyys on niitä kaikkia yhdistävä ominaisuus.

Tämä oli esitietoa ANY – ajattelun suuntaan, joka toki laajentuessaan on merkittävän suuri tutkimusalue, joka ei koskaan täydellisesti valmistu (aina syntyy uusia näkemyksiä ihmisen ymmärryksestä). Tiede edistyy jatkuvasti, ja siksikin yhteiskunnan pitäisi yrittää pysytella parhaan tietämyksen taustalla. Siihen auttaa osaltaan instrumentalismin opit.

https://youtu.be/Kp18gOot3j4

“Riemu” alkaa siitä, kun ensin ymmärretään mitä se “any” tarkoittaa. Sitten katsotaan mikä any kaipaa tehostusta ja ehostusta ja mikä ei, minkä perusteella aletaan suunnitella systeemistä muutosta: Systems change.

, ,