Kirja: GoodReason – Systeeminen innovaatioalusta

Älykkyydestä puhutaan nykyisin liian vähän, vaikka sitäkin voi oppia. Tämä Älykkään ajattelun opas on ottanut yhdessäkehittymisemme haasteiksi kuvata systeemisesti sekä tieteen että kehityksen puolelta, viisi elintärkeää, jopa kohtalokasta demonstraatiota:

1) Google IT-alan onnistujana, 2) korona terveydenhuollon rankaisijana, 3) ilmastonmuutos paradokseineen, 4) Eurooppaa järkyttävä ”erikoisoperaatio”, sekä 5) kansanterveys hyvinvointisektorin tehtävänä minimoida pahoinvointia.


Demonstraatioiden luontiin liittyvä innovointiprosessi esitellään yhtenä syklinä systeemisiin osavaiheisiinsa pohjautuen. Tarvittavat perustiedot innovoinnin aloittamiseen kuvataan kirjassa vajaan 100 sivun menetelmäosuudessa paradigmoineen ja kaavioineen.

Otsikon aihe tulee ensimmäisen kerran julkisuudessa esiin konkreettisella tavalla, ja tarpeeseen. Ihmiskunta on vasta alussa hyödyntääkseen täysin tieteen ja teknologian ja oppimisen mahdollisuudet.

Kirjan kuvista on nähtävillä viisiosainen kuvakavalkadi, jossa yli 130 kirjan kuvaa.

Kirjasta on saatavilla myös katselupainos, 220 sivua. Lisää tietoa siitä omalla sivullaan.

Kirja on myynnissä kirjakaupoissa, kuten Booky, Kirjavälitys, Adlibris.

Podcast 1:20.

Metayliopiston verkkokauppa