Disruptiivinen uudistus tutkimiseen on terve vastine autoritääriselle systeemille

Disruptiolla tarkoitetaan ilmiötä, jossa uuteen teknologiaan (paradigmaan) perustuva keksintö haastaa perinteiset toimintatavat. Se on siis vakiintuneiden toimintamallien murtumista. Tällaista tarvittaisiin ehdottomasti tieteen tekoon!

Innovaatiokirjassa on viisi disruptiivista tutkimusmallia.

Kirjaan Systeeminen innovaatioalusta / Älykkään ajattelun opas, halusin luoda uskottavan taksonomian, jonka varaan kaikki yleisin R & D – toimeliaisuus voidaan rakentaa itsenäisesti, kuulematta ensin alan auktoriteettejä, joilla on ominaista oman ajattelutapansa tyrkyttäminen, mikä saattaisi totaalisesti estää syntyvän transformaation. Itsenäisyys on hyve, mutta kollektiivisuus vasta kruunaisi syntyvän kehityksen. Miten saisi tutkimusalustan kehittymään niin, että se voisi laajentua rajattomasti vastaamaan pandemian ja IT-alan ja ilmastonmuutoksen nopeasti kehittyvät globaalit tarpeet?

Kollektiivisen tutkimuksen idea

Kun kaikki relevantti tutkimus jaotellaan riittävän pieniin ja itsenäisiin osiin ontologiasta integrointiin asti, ja osat tarpeen mukaan näkökulmiin ja alaosiin (Wikipedian tapaan) tarkentuvine aiheineen, saadaan aikaan kolmiulotteinen matriisi, josta syntyy kollektiivisen kehittymisen foorumi omalle alalleen. Etuna siis on, että tämä portfolio (alusta) se toimii reaaliaikaisesti crowdsourcing – hengessä, samaan tapaan kuin parhaat tuotekehitysorganisaatiot ovat jo pitkään toimineet omalla niche – alueellaan.

X kuvaa aiheita (demot kirjassa), Y taksonomiaa ontologiasta integroitumiseen ja Z yhteistulosta (emergenssi).

Kirjan lukunäytteet (X) ovat salasanan takana:

Taksonomiat (Y) ovat alla olevan kuvan mukaiset, ja niistä jokaisella on etenevä ketju alun kuvauksesta mahdolliseen yhteenvetoon ja suunnitelmaan (Z) saakka: