Kantin filosofia ja tieteen vallankumoukset


Kantin filosofiasta on jokaisen tutkijan hyvä opetella metafyysinen ja transsendentaalinen näkökulmat, joiden avulla tulevaisuuden hankkeiden edistäminen tulee mahdolliseksi, verrattuna siihen, että lukkiudutaan kiinteisiin raameihin. Tämä aihe luonnostelee tieteen visiota tuleville vuosikymmenelle systeemitieteen pohjalle.

Linkki artikkeliin aukeaa klikkaamalla kuvaa.