Innovatiivisin systeemi – Systeemisin innovaatio

Muuttumista ja muutoksen vastustusta 🙂

Systeemisyys tulee ensiksi määritellä:

  • Tiedon virallinen määritelmä on uskomus –> perustelu –> tieto.
  • Viisautta syntyy SECI-ketjussa data –> informaatio –> tietämys –> viisaus.
  • Parasta tietoa saa Metayliopiston prosessilla tieto –> järki –> ymmärrys.
  • Luovuus syntyy elementeistä (tietämys, mielikuvitus ja evalointi).
  • Tietämysarkkitehtuurit kuvailevat tietoa parhaiten.
  • Luonto on paras opettaja (tieteessäkin).

Alla olevat kuvaukset on poimittu suoraan Innovaatiokirjastamme:

Käsite meta kuvaa instanssin tyypin, metasysteemi systeemeitä yhdistävän luokan ja metameta kuvaa luokkia yhdistävän tyyppijärjestelmän eli kielen, mutta metametameta pyrkii kuvaamaan totuuden omalla alueellaan.

Lisää mainioita kuvauksia taksonomioista ja arkkitehtuureista löytyy kirjoista: Metatiede, Suunnittelutiede ja Supertiede sekä Tieteen ja teknologian symbioosi.

Everything is a System ; Everything is a Model

Varioimalla taksonomiansa mukaisia systeemeitä ominaisuuksineen keskenään, suhteineen, saa selville “kaiken” mitä tällä taksonomialla voi saavuttaa, ja yhdistämällä siihen muiden taksonomoitten mahdollisuudet, päästään siihen, mihin OpenAI ei vielä ole päässyt. Ihmisen järki on rajallinen, joten se rajoittaa sitä kuinka hyviä kombinaatioita itse kukin kehittäjä elinaikanaan ehtii tekemään. Verkostoäly tuo siihen lisää omat ulottuvuutensa (sekä tekoäly).