Hienostunut yhteys kielitieteen ja systeemialan välille (video)


Modernia IT-maailmaa ei voi ymmärtää tuntematta tiettyjä etuliitteitä perinpohjin. Video (46 min) avaa tätä tematiikkaa systeemiajattelun suuntaan viidellä tapauksella (termi) sovelluksineen. Se jakaantuu osiin johdanto, teeman mukainen idea ja soveltaminen.

Aihe kuuluu Metayliopiston Kaikenteoria ohjelmaan.