Kaikenteoriaa joka toiselle maailman kansalaiselle?


Kysymykseni kuuluu

User

Jos haluan kääntää julkaisun ja viedä podcastiksi niin, että puolet maailman kansalaisista voi lukea sen äidinkielellään, kuinka monelle kielelle se pitäisi kääntää, jos lähtökielenä on suomi?

ChatGPT vastaa:

Tämän kysymyksen ratkaisemiseksi meidän on arvioitava, mitkä kielet tavoittavat suurimman osan maailman väestöstä. YK:n ja muiden kielitieteellisten lähteiden mukaan vain muutama kieli tavoittaa huomattavan suuren osan maailman väestöstä äidinkielenään puhujina tai toisena kielenä. Maailman suurimpiin kieliin kuuluvat kiina (erityisesti mandariinikiina), espanja, englanti, hindi, arabia, bengali, portugali, venäjä, jaapani ja ranska. Nämä kielet kattavat merkittävän osan maailman väestöstä. Jos halutaan tavoittaa “puolet maailman kansalaisista”, tarkastelemme maailman väestöä, joka on noin 7,8 miljardia ihmistä. Puolet tästä on noin 3,9 miljardia ihmistä. Vaikka tarkat luvut vaihtelevat lähteestä riippuen ja väestön kasvaessa, voimme käyttää saatavilla olevia arvioita kielten puhujamääristä päästäksemme suuntaa-antavaan vastaukseen. Tarkastellaan tarkemmin:

  • Mandariinikiina on maailman puhutuin kieli yli miljardilla äidinkielisellä puhujalla.
  • Englanti tavoittaa suuren määrän ihmisiä toisena kielenä tai virallisena kielenä, yhteensä noin 1,5 miljardia ihmistä.
  • Hindi ja espanja molemmat tavoittavat myös suuren osan väestöstä, kumpikin noin 500-600 miljoonaa ihmistä äidinkielenään tai toisena kielenä puhujia.
  • Muiden suurten kielten, kuten arabian, bengalin, portugalin, venäjän, jaapanin ja ranskan, puhujamäärät vaihtelevat yleensä 100-300 miljoonan välillä.

Näiden tietojen perusteella ja ottaen huomioon kielen puhujamäärän sekä äidinkielenään että toisena kielenä puhuvat, kääntäminen noin 5-10 suurimmalle kielelle voisi teoriassa tavoittaa puolet maailman väestöstä. Tässä laskelmassa on kuitenkin huomattava, että kielen puhujamäärät ja demografiset tiedot vaihtelevat, ja uudet arviot ja väestönlaskennat voivat muuttaa tilannetta. Lisäksi tässä ei oteta huomioon kielen levinneisyyttä ja saatavuutta eri alueilla, jotka voivat vaikuttaa todelliseen tavoitettavuuteen.

Tässä kaksi ensimmäistä kieltä, PODCAST 2

  1. Suomi
PODCAST 2 Miksi ostaisit kirjan joka alkaa Kopernikuksesta ja ulottuisi nykyaikaan”

2. Espanja

tarina jatkuu, ja saa arvaamattomia käänteitä…. 🙂