Tämän kun opettaisit lapsillesi, niin yliopisto sujuisi kuin vettä vaan!


Maailma rakentuu systeemisistä elementeistä ja prosesseista. Ihmisen kulttuuri kehittyy ikään kuin näkymättömän käden vaikutuksesta tietyllä tavalla. Integral theory on tosi.

Systeemien teoria teroitti jo 1950-luvulla, että kaikilla tieteenaloilla on yhteinen perusluonne. Systeemitiede ja metatiede haluavat yhdistää niiden välillä kulkevan tiedon. Kybernetiikka on ohjauksen ja oppimisen opinala, joka selvittää eroavuuksia ja yhteneväisyyksiä kotirobotin ja sen hoitajan välillä, sekä tietysti kaikkien kiinnostavien ja tärkeiden aihekombinaatioiden välillä.

Näin alkaa syntyä käsitystä mitä ovat tieto, järki ja ymmärrys. Sitä tietoa jokainen aidosti kehityskelpoinen opiskelija tarvitsee ja haluaa oppia.

Tältä pohjalta on hyvä aloittaa kirja Kaiken teoria, missä tieto yhdentyy, toisin kuin Stephen Hawkins päätteli aikanaan käsitystään alkuräjähdyksen suuntaan. Käytännönläheisempää on suunnitella tulevaisuutta ja oppivuutta, kuin miettiä sellaista, mistä koskaan ei saada varmoja todisteita tieteenkään keinoin.

Oheisessa videossa näytteitä tieteen suuresta taksonomiasta, tietämyksen puun juurelta. Kun opit sen yleisen muodon, ja opetat ihan perusteet lapsillesi, he saavat verrattoman edun ja mahdollisuuden oppia systeemisyyttä yhä lisää ja yhä paremmin, mikä saattaa hyödyttää heitä kaikissa vaativissa vaiheissaa elämisen eri muodoissa.

https://youtu.be/pvmc1QdtlZ8
Tämänkin taustalla on kybernetiikka.

Saa jakaa 😉