Google ilmiönä ja paradigmana; GoodReason – kirja selittää


Seuraavassa lyhyt näyte, kuinka Metayliopiston menetelmällä voi kehittää ja analysoida innovaatioita – sisältä käsin, ei siis vain ulkoa tutkien. Googlesta saa systeemisen malli käden käänteestä poimimalla siihen sisällön sopivasta lähteestä. Tämä menetelmä on uusi, ainutlaatuinen oppimisen tapa, mitä voi soveltaa lähes kaikilla aloilla. Seuraava teksti on suoraan pian valmistuvasta kirjasta, väliotsikoineen. Linkki kirjan sivuun 98 löytyy täältä.

Analyysi: Seuraavassa kuvataan miten voit Wikipedian sisällysluettelosta sujuvasti tuottaa systeemisen mallin tukemaan opiskelua ja tietämyksen muodostusta. Käsitys esimerkiksi Googlen omasta bisnesmallista löytyy minuuteissa asianomaiselta sivulta (suomeksi tai englanniksi) sisällysluettelosta numeroineen:[1] 

 1. Millainen Googlen liiketoimintamallissa?
  • Kuka omistaa Googlen
 2. Miten Google ansaitsee rahaa
 3. Mainonta, Google Pixel & YouTube Premium ja Google Cloud
 4. Business Model Canvas
  • Asiakassegmentit ja arvoehdotukset ja kanavat
  • Asiakassuhteet ja kilpailijat
  Google
  • Tulovirrat ja keskeiset resurssit ja avaintoiminnot
  • Tärkeimmät kumppanit ja kustannusrakenne
 5. Hakukoneet ja mainonta ja videoiden jakaminen (kilpailijat)
 6. Mobiiliteollisuus ja pilvi
 7. SWOT-analyysi : Vahvuudet ja heikkoudet & mahdollisuudet ja uhat
 8. Johtopäätös
Systeeminen malli, taso I.

SYNTEESI: Kaavion numeroinnin perusteella tarkastelija voi tehdä havaintojaan. Perustiedot siitä, millainen ”super-kyky” Google voisi olla teoriassa, löytyvät kaavion vasemmalta puolelta (4, 3 ja 7). Sen aikaansaama kehitys arkkitehtuureineen ja ratkaisuineen näkyy kaavion oikealla puolella (6, 2 ja 5). Googlen omassa Massive Transformative Purpose – periaatteessa on samantapainen jäsentely (vasen ja oikea aivot).


[1] https://businessmodelanalyst.com/google-business-model/

Näillä keinoin voi innovoida teknologiaa, liiketoimintaa, kulttuuria, koulutusta jne.

Kirjan viidestä demosta aukeaa seuraavat tutkimuskysymykset, joita tarkastellaan kahdeksasta eri näkökulmasta, ontologiasta alkaen:

Tutkimuskysymykset, poikkitieteellinen katsaus:

 1. ”Super-kyky”, mitä olivat esiehdot Googlen nousulle huipulle asti?
 2. ”Tartuntavaara”,mikä tekee Covid – viruksesta vaarallisen?
 3. ”Itsesäätelykyky”: löytääkö maapallo tasapainotilansa?
 4. Hyökkäys”: voidaanko toiseen valtioon kajoaminen tehdä laittomaksi?
 5. ”Kansanterveys”: saadaanko ihmiset päättämaan itse hyvinvoinnistaan?

Lisää tietoa kirjasta Älykkään ajattelun opas: GoodReason- systeeminen innovaatioalusta, ilmestyy piakkoin, ja se valmistuu lokakuun 2022 aikana.