Energiasektorin arveluttava tila toimi tietolähteenä Innovointiprosessin suunnittelussa; video


Tämä video kuuluu esittelee energia-alan systeemisen olemuksen kirjasta GoodReason – Systeeminen Innovaatioalusta. Sarja korostaa esittämisen metodiikkaa, eikä tyrkytä mielipiteitä itse asiasta. Mitä jäsentyneempi ja kehittyneempi metodiikka on, sitä parempaa tukea se tarjoaa oppimiseen ja kehittämiseen ja viisauden edistämiseen.

Videossa (48 min) esiteltävät systeemiset menetelmät:

OSA 3 – INNOVAATIOPROSESSIN DEMONA ENERGIASEKTORI
  • α Reflektiivinen käytäntö (Reflective Practice)
  • π System of systems – periaate (π) , osakokonaisuuksien teoria
  • χ Soft systems methodology, organisaatioiden mallintaminen
  • ΔΨ Kriittinen systeemien heuristiikka (ΔΨ), idean myyminen
  • β Interaktiivinen suunnittelu (β), yhteisön mukaanotto
  • μ Systeemien optimointi ja operaatiotutkimuksen teoriat (μ ε)
  • τ Systeemien dynamiikka (τ) ja toteutuksen suunnittelu
  • Ω Onnistumisten arviointi ja palaute (Ω): success/failure
  • ҉ Spesifiset ratkaisut: erityiskysymyksille erityisanalyysit (λ)

Videossa testataan siten innovointiprosessia, jossa on 10 vaihetta, systeemistä osamenetelmää tarkoituksena kuvata sen problematiikka ja onnistumisen mahdollisuuksia abstraktilla, systeemien tasolla.

Yhteenveto: ”Kaikki muut infra-sektorit voisi tarkastella samaan tapaan!”