Meta theory to explaing anything; IT-ihmisille “kaiken” metamallintaminen on mahdollista


On kummallista, että mallintamisen taidot eivät ole jalkautuneet koko yhteiskuntaan!

Tätä videota ja tietolähdettä käyttäen jokainen kriittinen suomalainen voi selvittää onko Metayliopisto lähellä maailman kärkeä meta-mallintamisessa ja teorioiden käytön edistämisessä kohti käytännön sovelluksia.

Suomessa filosofeilla on yleisimmän tason keskustelunsa ja spesifiset tieteenalat keskittyvät omaan fokukseensa. Niiden välissä on ammottava aukko, johon tämä metateorian idea sijoittuu.

Metayliopisto rakentaa siltaa tieteen ylimpien, tärkeimpien teorioiden välille

Holarkia, hermeneutiikka, systeemisyys, metakäsitys ja tieteenfilosofian peruskäsitykset yhdessä viestinnän metodiikkojen ja IT:n kanssa luovat erinomaista pohjaa esimerkiksi metatekoälylle ja sitä kautta vastuulliselle tekoälylle.

Video on muutaman minuutin mittainen.