Kategoria: Kaikenteoria

 • Kaikenteoria valmis, Podcast 5 – Kirjaesittely 1

  Audio (alla) selittää, mitä tieteelle tulisi tehdä, ottaen mallia Taivaanmekaniikan mullistuksesta 1500-luvulla ilmiöineen (kesto 4 minuuttia). Muutos (kumous) olisi edistymistä ego-keskeisestä ajattelusta ekokeskeiseen eli kestävään suuntaan, mitä me lopulta kaikki toivomme jälkeläistemme turvaksi. Nyt on aika juhlia uutta kirjaa ja sitä tehdessä valmistunutta tieteen arkkitehtuuria 🙂 15.3.2024 Eki

 • Kirja Kaikenteoria – Uusi maailmankuva on valmistunut!

  Kirja Kaikenteoria – Uusi maailmankuva on valmistunut!

  Ensimmäinen erä Kaikenteoria – kirjaa valmistui 15.3.2024. Lisää tietoa aiheesta on saatavilla maaliskuun loppuun mennessä, eri foorumeilla.

 • Kaikenteoriaa joka toiselle maailman kansalaiselle?

  Kaikenteoriaa joka toiselle maailman kansalaiselle?

  Kysymykseni kuuluu Jos haluan kääntää julkaisun ja viedä podcastiksi niin, että puolet maailman kansalaisista voi lukea sen äidinkielellään, kuinka monelle kielelle se pitäisi kääntää, jos lähtökielenä on suomi? ChatGPT vastaa: Tämän kysymyksen ratkaisemiseksi meidän on arvioitava, mitkä kielet tavoittavat suurimman osan maailman väestöstä. YK:n ja muiden kielitieteellisten lähteiden mukaan vain muutama kieli tavoittaa huomattavan suuren…

 • Keskustelu kaikkeudesta OpenAi:n kanssa

  Keskustelu kaikkeudesta OpenAi:n kanssa

  Arvoisa kuulija, tämä on podcast mahdollisimman isosta aiheesta, Kaikenteoriasta. Nettikeskustelussa olivat OpenAI sekä systeemialan FT, Eki Laitila, jolta on tulossa kirja nimeltään Kaikenteoria – Uusi maailmankuva. Avaava kysymys, Ekiltä tekoälylle: Haluan selvittää urani tässä vaiheessa mahdollisimman paljon! Miten määrittelisit mahdollisimman laajasta ja yleisestä näkökulmasta käsitteen kaikenteoria niin, että sillä on käytössä kaikki tieto ja teoria…

 • The AI-assisted Kaikenteoria book (TOE) hits the heart of science (contents)

  The AI-assisted Kaikenteoria book (TOE) hits the heart of science (contents)

  Kirjantuotantoprosessimme on, valitettavasti, viivästynyt ja kestänyt yli vuoden. Hidastusta on aiheuttanut OpenAI:n valmistuminen, mikä osaltaan on elävöittänyt tuotosta ja sisältöä erittäin paljon, ja koitui eduksi. Kirjan teoria pohjautuu tieteenfilosofian ytimeen lukujen otsikkoja myöten (ohessa kuva). Näin syntyy metameta-taso, kuvaus metatieteen konseptista palvelemassa kaikkea. In English: Unfortunately, our book writing process has been delayed and lasted…

 • Feedback for the idea of the TOE book; Palautetta Kaikenteoriasta

  Feedback for the idea of the TOE book; Palautetta Kaikenteoriasta

  Etukäteisarvio Kaikenteoria – kirjan ideasta OpenAI:lta

 • Visuaalinen tekoälykehitelmä: OpenAI interprets the Era of Enlightenment from my GoodReason diagram

  Visuaalinen tekoälykehitelmä: OpenAI interprets the Era of Enlightenment from my GoodReason diagram

  Text based information, visualization and artificial intelligence are forming new possibilities to communicate, more versatile than ever before. However, each type of presentation has its owns challenges to be accepted and adopted by the user. The answer was: “Based on the image provided, I will create a story set in an alternative universe during the…

 • Kuinka tieteellinen on Elon Muskin mainostama periaate, Learning Anything?

  Kuinka tieteellinen on Elon Muskin mainostama periaate, Learning Anything?

  Tämän aikakauden henkilöistä Elon Musk (Instagram-profiili) erottuu persoonallisuudellaan, luovuudella ja aikaansaannostensa monipuolisuudella. Ei ihme, että hän on päässyt julkisuudessa kärkeen, ainutlaatuiselle tasolle yrittäjänä, keksijänä, keskustelijana ja visionäärinä. Rocket Science on kiinnostava, mutta epäselvä käsite Hänen tapansa mainostaa oppimisen metodejaan ansaitsee kyllä kommentin, jos toisenkin. Maailman varakkaimman ihmisen imagoa suunnitellaan varmaan huolella siten, että se, miltä…

 • Stoalainen tyyneys selitettynä laajasti: “Philosophy of Everything” ja ison maailman kriisienhallinta systeemisesti mallintaen

  Stoalainen tyyneys selitettynä laajasti: “Philosophy of Everything” ja ison maailman kriisienhallinta systeemisesti mallintaen

  Erään filosofian ja markkinoinnin ammattilaisen, Elizabeth Azide, sivusto ThePhilosophyOfEverything sai minut tutkimaan stoalaisuutta, persoonallisuuden erästä voimakasta piirrettä. Sivusto oli niin hyvin jäsennetty alafilosofioihin, että niiden eritteleminen ja yhdisteleminen alkoi kiinnostaa minua. Löytyykö sitä kautta myös tyyneyden ydin? Tekemäni video esittelee hänen sivustonsa logiikan ja idean sekä Marcus Aureliuksen tarinan ytimen, osittain OpenAI:n avustuksella. Tyyneyttä nykymaailmassa…

 • Systeemien teoria ajattelun inspiroijana

  Systeemien teoria ajattelun inspiroijana

  Mielenkiintoinen kysymys on, kumpi näkökulma tarjoaa enemmän virikkeitä uuden edistämiseen, tarkka pitäytyminen konkretiassa yksityiskohtien kautta, vai teoreettinen näkökulma “back to basics”? Vastaus riippuu tarkastelijasta ja hänen tutkijan taidoistaan, tai myös henkilön käytännön valmiuksista, kuten taitelija tuottamassa tuhannetta maalaustaan vaativille markkinoille. Tässä videossa korostetaan systeemien teorian universaalisuutta ja selkeyttä avartamassa kehittäjänsä mielen maisemaa alariippumattomasti, jatkumona. Systeemienteoria…

 • “Everything is a System” – 17 miljoonaa hakutulosta, joiden yhteismerkitystä ei ymmärretä!

  “Everything is a System” – 17 miljoonaa hakutulosta, joiden yhteismerkitystä ei ymmärretä!

  Everything is a System. Beauty of science meets roughness of life. Kaikenteoria on kooste kattavista käsityksistä ja malleista, jotka kuvaavat kaikkea tietoa mahdollisimman hyvin.

 • Psykologia ja systeemimallinnus (video 3)

  Psykologia ja systeemimallinnus (video 3)

  Metayliopiston julkaisuprosessi hyödyntää systeemien teoriaa ikään kuin se olisi toiminnan moottori, joka antaa ideoille mahdollisuuksia tulla julkisuuteen, kun eri tavoin muodostetaan tarkoituksellisia systeemien kombinaatioita. Video kuvaa kuinka systeemistä psykologia itsessään on, ja tämä periaate on yksi systeemien teorian päätarkoituksia: analysoida aiheita eri näkökulmista.Videossa esitellään systeeminen perusmalli, fasadi, joka on tehokas tapa lähestyä aihetta kuin aihetta.…

 • Tämän kun opettaisit lapsillesi, niin yliopisto sujuisi kuin vettä vaan!

  Tämän kun opettaisit lapsillesi, niin yliopisto sujuisi kuin vettä vaan!

  Maailma rakentuu systeemisistä elementeistä ja prosesseista. Ihmisen kulttuuri kehittyy ikään kuin näkymättömän käden vaikutuksesta tietyllä tavalla. Integral theory on tosi. Systeemien teoria teroitti jo 1950-luvulla, että kaikilla tieteenaloilla on yhteinen perusluonne. Systeemitiede ja metatiede haluavat yhdistää niiden välillä kulkevan tiedon. Kybernetiikka on ohjauksen ja oppimisen opinala, joka selvittää eroavuuksia ja yhteneväisyyksiä kotirobotin ja sen hoitajan…