Täyttyvätkö odotukset tekoälyn suhteen; koneoppiminen suurissa saappaissa?


Mitä tarkoittaa “konsepti”, entä koneoppimisen konsepti?

Metayliopisto jakaa videonsa jatkossa kuuteen ryhmään: ongelma ja haaste selvittelevät “ulkoista maailmaa” eli holismia (myös noema), konsepti selvittelee tiettyä teemaa ja kolme seuraavaa käsitetasoa jonkun teeman määrittelyä, suunnitelmatasoa ja toteutumista.

Tässä otetaan käsittelyyn tekoälyyn kuuluvan koneoppimisen konsepti. Valitettavasti itse aihe on irrallinen, koska se ei liity suoraan tietoon (kognition), ei matematiikkaan suoraan, eikä aistihavaintoihinkaan.

Koneoppimiseen liittyy 13 lähestymistapaa, 38 sovellusaluetta ja 9 metodia sekä liuta ohjelmointikieliä, ympäristöjä käsittämätön määrä ja työkaluja jne jne. Ääretön määrä kombinaatioita!

Koneoppiminen on siten pahoin sirpaloitunut alue, eikä kukaan ihminen maailmassa tunne sitä täysin laidasta laitaan. Se tekee tutkijoitten elämän hankalaksi, jos pitää fokusoitua tai hallita ihan kaikki.

Systeeminen paradigma on selkeä konsepti

Tiettyjen alkusitoumusen jälkeen systeeminen paradigma (ajattelu ja teoria) ovat erittäin otollinen tutkimuskohde ja käytännön työkalu. Tämä video on osoitus siitä. Se valmistui noin kuudessa tunnissa, ja aineisto on syvällistä otsikkotasolle, mutta se mallintaa tätä sirpaloitunutta aihetta jo melko tehokkaasti.

PWC-nimisen laajan yrityksen mukaan ensi vuosikymmenellä symbolinen (ja sitä kautta systeeminen) näkökulma alkaa menestyä tekoälyn työkaluna, Tietämyksen käsittelyhän on sen erityinen vahvuus. Odotellaanpa siis pari vuotta, niin päästään kunnon hommiin, tutkimaan vaikkapa koneoppimisen kehittämistä kohti superälyä 🙂

Video on 44 minuuttia pitkä (linkki).