Ratkaisuja IT-alan sisäiseen viestintään ja kehitykseen; Metatiede


Meta – etuliite valloittaa maailman

Havaintojeni mukaan meta-sanan käyttö etuliitteenä yleistyy ihan kaikkialla. Kielteinen merkitys tarkoittaa “vain metapuhetta”, eli asiaan ei oteta omaa kantaa. Positiivinen merkitys “metaviestintä” on vaikuttamisen metodi, johon jokainen voi sisältönsä upottaa. Sellaista juuri maailma kipeästi tarvitsee, että yhteisen semantiikan mukaan näkisimme erilaisia mielipiteitä, käsityksiä ja tieteen uusia linjauksia.

Ilmoittautuminen 9.3.2018 mennessä: https://www.oppia.fi/webinars/systeeminenkasitys
Ilmoittautuminen 9.3.2018 mennessä: https://www.oppia.fi/webinars/systeeminenkasitys

Metayliopisto saattaa olla ainoa foorumi, joka tätä ideaa näin selkeästi vie eteenpäin. On kyllä linjattu jo ISSS-yhteisössä (systeemitieteiden yhteisö), että meta-ajattelu on tulevaisuuden tieteen (Science II) merkittävä uusi työkalu. On vain hyväksi, että voin tukeutua prof. Sillitton ja kumppaneiden ajatuksiin, kuten myös Bellingerin ja kaikkien kyberneetikkojen esityksiin.

Systeemitieteilijät ja systeemiajattelijat ovat periaateasioissa yksituumaisia, mikä tarvitaan viemään kantavaa ajatusta eteenpäin.

Millainen metatiede IT-alasta syntyy?

Videossa (noin tunti) esitellään tietotekniikan tärkeimmät käsitealueet ja niitä linjataan systeemiseen muotoon. Siinähän se idea onkin. Helppoa!

Sovellusten ja jatkoideoiden tekoon löytyy valtavasti mahdollisuuksia, esim. tekoälyn, tietämyksen hallinnan ja oppimisen alueilla. Seuraava video tuleekin aiheesta: “IBM Watson: Superälyä vai ei”.

 

, , ,