Metayhteiskunnan luominen oli lokakuun 2017 projekti: ennakkotietoa!


Suomen ja Euroopan ja Amerikan ongelmia päivitellessäni päätin ottaa kuukauden spurtin luomalla käsitteellisen mallin koko yhteiskunnasta.

Mikä Ideakirjan tarkoitus siis on?

Tulokset alkavat olla valmiina. Näin syntyi käsite Metayhteiskunta ja päätuotteena Ideakirja yhteiskunnan pelastamiseen.

Tämä on taatusti originellia tavaraa. Osa kuva-aineistosta on aiemmasta kirjasta Yhteiskunnan kehittymisen perusteet, ja olen lainaillut netistä kuvia kovin tarkkaan katsomatta lisenssejä (anteeksi!). Erittäin hyvä periaate olisi koko maailman kehittymisen kannalta, että voisimme hyödyntää toistemme tietoja ja tuloksia melko vapaasti. Sillä tavalla syntyisi oppimisen ketjuja parantamassa toistemme tuloksia. Itse kukin voisi kehittyä monitieteelliseksi guruksi hallitsemaan systeemisesti laajoja alueita (vaikka sisältöä ei tuntisi tarkkaan), jos saisi oikeuden yhdistää parasta tietoa.

Kuten nimi kertoo, Ideakirja antaa lukijalle ideoita. Se esittää geneerisiä malleja ja kuvia ymmärtämään ihmistä ja yritystä ja kaikkia systeemeitä. Se käsittelee Suomen monia nykyisiä vaiheita, kuten SOTEa ja aluehallintouudistusta. Ideakirja pistää paremmaksi ihannetyökalullaan.

Ideakirja johdattaa meitä yli sukupolven päähän, koska kirjassa kuvattua ihmistä emme 25 vuodessa saa aikaan. Ihminen on loppujen lopuksi aika oppimaton systeemi (se tullaan näkemään Espanjan vaiheissa lähivuosina).

Jos meillä olisi humaani, järkevä ihminen, 95% yhteiskunnan kriiseistä saataisiin kuriin, mutta vaikka ei olisikaan, Ideakirja neuvoo miten mallintaa ja kehittää yhteiskuntaa, palveluita ja tuotteita ja millainen se muutosprosessi oikein olisi.

Arvojohtaminen on yksi teemoista. Olen tehnyt yhteistyötä Joanna Barclayn kanssa tällä alueella. Viimeinen vaihe saada Meta-Suomi ja Metayhteiskunta toimimaan ihanteen tavoin on Whole System Change, Olen kiitollinen, että sellainen teoria löytyi huipentamaan ja konkretisoimaan tämän kirjan informaation.

Millainen olisi Meta-Suomi, malliyhteiskunta?

Vastaus tähän kysymykseen löytyy kirjasta. Ohessa kirjan luvun 4 sisällysluettelo.

Aikataulusta ja toimituksista

Lisää tietoa saadaan ensi viikolla videoista ja muusta materiaalista. Dead line on marraskuun alku 2017.

Paljon ehtii tapahtua ennen sitä ja sen jälkeen!

Systeemisin terveisin 28.10.2017

Erkki