Metakuvaus yhteiskuntakriiseistä tuo esille ihmisen tyhmyyden


Tieteellinen nimi “Homo Sapiens” tarkoittaa viisasta ihmistä. Yhteiskunnan päättäjissä sellaista ei juurikaan näe. Päättäjät ovat Näkymättömän käden ohjauksessa. Joku on nimittänyt heidät virkaansa puolustamaan etuaan ja tätä kautta siiloutunut rakenne määrää sen jäseniä kansalaisen tasolle asti. Mieleen tulee helposti Orwellin kuvaus ajatusrikoksesta.

Millä keinoin yhteiskuntakriisit saataisiin poistettua?

Kymmenissä videoissa ja kolmessa kirjassa Metayliopisto on tuonut esille terveitä, teoreettisia tapoja kehittää yhteiskuntaa. Tässä videossa siihen sisältöä ja Metayliopiston tekniikka on oivallinen viestintätapa, millä kaikki kansalaiset oppisivat ilmaisemaan paitsi tunnettaan myös järkeään ja päätelmiä mitä itse haluavat a) itselleen b) koko yhteiskunnalle.

Jo kymmenet vuodet maailmalla on käytetty erinomaisia tietokonesovelluksia (maailmanlaajuinen lennonvaraus), joiden kompleksisuus on tuhatkertainen mikrotalouden problematiikkaan nähden. Yhteiskuntaa pitäisikin rakentaa kansalaisen tasolta lähtien kohti ylärakenteita — systeemiset lait muistaen, eikä pakottamalla ja kyykyttämällä kuten Suomen hallitus on tekemässä.

Videon pituus on 34 min.