Metakuvaus yhteiskuntakriiseistä tuo esille ihmisen tyhmyyden