Kirjauutuus: Yhteiskunnan kehittymisen perusteet!


Ensimmäinen soveltavan tason kirja systeemiajattelusta kohdistettuna yhteiskunnan kehittymiseen Metayliopistolta.

Kirja on tiivistä asiaa yhteiskunnasta. Sitä luonnehtii kannen kuvakin, heti asiaan. Yhteiskunta on tietynlainen elin, mistä kyberneetikot ovat tunnistaneet viisi tasoa. Sen mukaan on mahdollista arvioida, onko systeemi elinkelpoinen (Viable). Tasot ovat ymmärrettäviä, joskin eri tapauksissa niiden merkitys vaihtelee. Tämä väite on arvokas, koska se johdattelee yhteiskuntadiagnostiikan ja -kybernetiikan käsitteisiin, missä politiikka, tiede ja ihmisen arvostukset yhdistyvät.

Kirjassa korostetaan keltaisella värillä yhteiskunnan terveys-analogiaa käyttäen systeemisiä periaatteita, kuinka yhteiskunta pääsisi kehittymään oikeaan suuntaan. Tärkeintä on intentionaalisuus, ihanteen tunnistaminen. Sen ansiosta kehittyy identiteetti. Se muodostaa kirjan logiikan. Kirjan luvuilla on oma roolinsa osallistua kokonaisuuden kehittymiseen ja tervehdyttämiseen.

Yhteiskunnasta tulee varmimmin elinkelpoinen, jos annetaan ihmisten ja organisaatioiden organisoitua omatoimisesti osana isompaa kokonaisuutta – ilman pakkoa. Tämä on viable – systeemikäsityksen pääsääntö alimmalle tasolleen hyväksi johtamisen menetelmäksi. Beer ja kumppanit ovat esittäneet reseptejä arvokeskeiseen ajatteluun, jotka nyt olisivat paikallaan. Uusina piirteinä jakamistalous, paikalliset valuutat ja sosiaaliset yhteisöt ovat tervettä tulevaisuutta. Vaihtoehtoja tarvitaan, vaikka ne olisivat paluuta aikojen taakse.

Yleisenä linjauksena tässä kirjassa esitetään Suomen julkiselle ja kolmannelle sektorille harmonisoinnin idea. Se muuttaa ne sulkeutuneesta muodosta kirjassa kuvattuun ihanteelliseen uuteen muotoon (lähemmin luvussa 9.9, s. 155).

Aineisto on ainutlaatuinen muutosjohtamisen sparrauksen työkalu. Käyttökohteita on maailma täynnä. Lukija voi soveltaa sitä omalla tavallaan. Kirja on tarkoitettu akateemisen tason henkilöille, sillä systeeminen paradigma vaatii paneutumista ja abstraktin ajattelun taitoa.

Edellä mainituilla keinoilla Suomi pääsisi huippuvireeseen. Esitys huipentuu laaja-alaisen ajattelun demonstraatioon, kuinka ratkoa holarkian avulla maailman tärkeintä haastetta, jonka on esitellyt kuuluisa ekonomisti Thomas Piketty.

Kirja saadaan painosta myyntiin oletettavasti helmikuun lopulla.

Siitä tulee lisää tietoa tälle sivustolle.

, ,