Hyvä/paha – ajattelu, onko se lapsellinen teema vai osa viisasta yhteiskuntakehitystä?


Mistä johtuu kova ja äärimmäisen vaativa suhtautuminen ihmisiin yhteiskunnan jäseninä?

Sosiaalinen media tuo esiin vastakkaisuuksia aggressiivisellakin tavalla. Siitä “mölystä” ei välttämättä voi paljoa päätellä. Paljonkaan ei kiinnitetä huomiota tähän pakottavaan kulttuuriin, joka on saanut alkunsa 1970-luvulta, jolloin Ronald Regan määritti kovat arvot yhdessä Margaret Thatcherin kanssa. Heidän takanaan seisoi monet taloustieteen tiedekunnat USA:ssa ja Itävallassa. Leikkauspolitiikka on kuitenkin johtanut ihmiskunnan henkiseen köyhtymiseen, eikä mitään selvää edistymistä ole tapahtunut sosiaalisessa ymmärryksessä.

Suomen työllisyyspolitiikassa aktiivimalli pakottaa ja rankaisee, jos ihminen ei löydä työtä, vaikka ei ihminen työpaikaksi voi muuttua paitsi yrittäjänä, mikä vaatimus on 95% kansalaisista liian kova.

Mitä voisimme tehdä, että liika stressi maailmasta saataisiin vähentymään ja vapautunut ilme synkkyyden tilalle, koska se muutos mahdollistaisi luovat ratkaisut ja parhaat yhteiskunnan mallit?  BetaCodex – menetelmä ja Barrettin malli esitetään tässä videossa näissä merkeissä.

Systeemiajattelun ideana on hahmottaa kokonaiskuvaa

Laatikon sisältä ajatteluksi kutsutaan surkastumista oman koppinsa sisään. Sitä tapahtuu kaupungeilla, valtioilla, yliopistoilla ja tiimeissä. Ympäristö saattaa estää avoimen ideoinnin päästä parempaan toimintamoodiin. Sen takia pakottaminen ja oravanpyörässä raataminen saattaa jatkua ikuisuuteen, vaikka ylenpalttinen rehkiminen ei ole viisasta. Me kaikki voisimme käyttää luonnonvaroja säästeliäämmin ja mahdollistaa sellaisia työn ja osallistumisen muotoja, jotka nostavat ihmisarvon rahanarvon ohi.

  • Onko ihminen iäkseen pakotettu rahan arvon alle (thatcherismi), vai raha luotu ihmiselle työkaluksi mahdollistamaan hänen tarpeitaan?
  • Voisiko yhteiskunta menestyä paremmin, jos tieteeseen panostettaisiin voimakkaasti ja samoin myös globaaleihin ongelmanratkaisutyökaluihin (crowssourcing)?

Olisi suotavaa, että jokainen meistä oppisi systeemiajattelua, kriittistä ajattelua ja tapoja ymmärtää eri osapuolia eli siis empatiakykyä.

Video on vajaan oppitunnin mittainen (36 minuuttia).