Holarkian leviäminen edistää vastuullista ajattelua sekä metatekoälyä


Holarkia on “ajattelun kiitorata”

Tehokkaimmin tieteenaloja ja käytännön maailmaa kuvaa holarkiana tunnettu ajattelun tapa, jossa jokainen holon on tavallaan sekä osa että kokonaisuus. (sama idea on tosin atomismissakin, mikä oli väitökseni idea).

Ajattelun kiitoratoja tarvitaan siirtymään tasolta toiselle: kokonaisuudesta osiin sekä osista toisiin ja osista kokonaisuuteen. Se on kaiken ymmärtämisen teoria, ja Wilberin AQAL – teoria on tietysti tämän aiheen tärkeä kiintopiste.

Suurin tekoälyä hidastava tekijä on ollut kyvyttömyys ymmärtää kohdealue

Videossa kerrotaan, että nykyiset tekoälymetodit ovat teknisiä ja rajoitettuja (particular). Mutta kun otetaan käyttöön meta-ajattelun voima ja holarkian vääntömomentti, aletaan puhumaan uudenlaisesta tekoälyn paradigmasta (universal), mikä tuottaisi malleja jopa politiikkaan, mutta ainakin julkisen sektorin toimintoihin, esimerkkinä sote.

Metayliopisto on avannut holarkiaa jo aiemmin, ja siitä voi lukea mm. Teal Suomen sivustolta lisää (Laloux: Reinventing Organizations).

Metatekoäly olisi työkalu suunnitella organisaatioita, palveluita ja ekosysteemeitä

Metatekoälyn soveltaminen olisi verkostojen rakentamista, missä kysyntä ja tarjonta kohtaavat: työ, viihde, harrastukset ja kaikki kiinnostuksen kohteet. Valtava menestys olisi jo dynaamisten verkostojen syntyminen mentaalisella ja tiedollisella tasolla, missä nykyinen some ei ole onnistunut.

Aineistoa somen mallintamisesta löytyy paljon. Esimerkkinä kalvosarja: Randell Doyle: A successful strategy you can “like”, mutta se on huomattavasti suppeampi kuin Metayliopiston tarjoamat mallit lukuisiin muihinkin suuntiin.

Video on 24 minuuttia pitkä. Se luo siis pohjia uudenlaiselle tekoälylle, joka integroi tietämystä ja osaamista yhteisen hyvän luomiseksi!

, , ,