Ensimmäinen kirja aiheesta Metatiede selostuksineen


Käsitys siitä, miten tiedettä tulisi kehittää, on muokkautunut 15 vuoden aikana yliopistotutkimuksestani saamani herätteen jäljiltä. Tutkin tuolloin (2005) USA:n presidentin neuvoa-antavan komitean, PITAC, suositusta silloiselle presidentille, George W. Bushille. Jo silloin tarve edetä monialaiseen ja poikkitieteelliseen ajatteluun oli suuri USA:ssa. Sama maa on edelleen maailman tutkimuksen kärkeä. MetaScience on siihen liittyvä jatkoteema.

Metatieteen taustat ja määrittely; selostus Metatiede-kirjasta.

Tässä videossa (26 min) linjataan Metatiede puhtaalta pöydältä kuin se olisi oma tieteenalansa. Samaa ajattelua edistävät MetaScience – symposimin tutkijat, joiden taustasta kuitenkin puuttuu IT-tekninen näkökulma ja tieteenaloja yhdistävä taipumus, mikä on systeemienteorian ydinoivalluksia.

Metatiede-kirja on esimmäinen Suomessa näin holistisesti tieteen tilaa ja tutkimuksen ongelmia lähestyvä kirja, joka tähtää soveltavassa muodossaan yhteiskuntakehitykseen: sosiotekninen systeemi. Ilman kunnollisia mallintamisen taitoja ei nyky-yhteiskunnan ratkaisuja enää pysty kehittämään. Osa niistä löytyy valmistyökaluista, mutta parhaat ideat joutuu aina toteuttamaan itse. Siinä vankkoja perusteluja, miksi jokaisessa organisaatiossa tulisi olla ainakin yksi hyvä systeemiajattelija.

Tiede, tutkimus ja koulutus uudistuisivat metatieteen käyttöönoton ansiosta perusteellisesti, koska se johdattaisi normiajattelun yleistymiseen, globaaliin ongelmanratkaisuun, vireään ekosysteemiajatteluun ja vertaisoppimiseen. Ihmiset voisivat opettaa toisiaan, jolloin median vinoumat ja koulutuslaitoksen vääristymät eivät olisi haittana. Moderni tiede pitäisi saada käyttämään modernia IT:tä ihan oikeasti, eikä pelkästään tekstitasolla.

Videon osoite: https://youtu.be/VT1bZ362IYM

PDF-tiedosto lyhennelmänä: http://metayliopisto.fi/meta_yliopisto_metatiede_gulliverin_retket/

Kirjoja voi hankkia kirjakaupoista tai suoraan Metayliopistosta.