Kategoria: Käyttötapaukset

  • Mikä on maailman tärkein idea: Viable concept!

    Mikä on maailman tärkein idea: Viable concept!

    Maailmanpoliittisen tilanteen valossa kestävän kehittämisen arvo on nousemassa arvoon arvaamattomaan. Kompleksisuuden hallinnan merkitys korostuu, kun polittisella ja teknisellä ja sosiaalisella tasolla ongelmat risteytyvät keskenään Gordionin solmuksi, mistä yhtä narua vetämällä jää vaan jokin pää vetäjän käsiin. Systeemitiede eri keinoineen on tapa jäsentää monimutkaisia kokonaisuuksia päättäjille, että he voisivat tehdä parempia päätöksiä. Moderni johtamisen teoria todistaa…

  • Käyttötapaukset

    Käyttötapaukset

    Esimerkkejä ja määrityksiä Metayliopiston ja GoodReason – tekniikan käyttötapauksista kirjataan tähän kategoriaan. Niiden johtavana periaatteena on instrumentalismin ja systeemitieteen hyödyntäminen ratkottaessa ongelmia ja kehitettäessä aivan uudenlaisia ratkaisuja. Määritelmä Wikipediassa: A use case diagram is a graphical depiction of a user’s possible interactions with a system. A use case diagram shows various use cases and different…