Mikä on maailman tärkein idea: Viable concept!


Maailmanpoliittisen tilanteen valossa kestävän kehittämisen arvo on nousemassa arvoon arvaamattomaan. Kompleksisuuden hallinnan merkitys korostuu, kun polittisella ja teknisellä ja sosiaalisella tasolla ongelmat risteytyvät keskenään Gordionin solmuksi, mistä yhtä narua vetämällä jää vaan jokin pää vetäjän käsiin.

Systeemitiede eri keinoineen on tapa jäsentää monimutkaisia kokonaisuuksia päättäjille, että he voisivat tehdä parempia päätöksiä. Moderni johtamisen teoria todistaa samaa. Tässä esityksessä keskitytään konseptien suunnitteluun vuosisataisesta historiasta lähtien.

Konseptin teon tärkeimpien vaiheiden tulee tukea nimenomaan loogista ymmärrystä rakenteesta (proof of concept), edellytysten hahmottamista, mihin liittyy voimakkaasti käsitteet sustainability ja viable system.

Konseptin suunnittelun aloituskaavio.

Kuvaa napauttamalla saa esille tiedoston, jossa kuvataan hybridiarkkitehtuurin periaate ja mahdollisuudet konseptien kehittämiseksi niin abstraktilta tasolta asti (abstract system), että sama metodiikka käy mille tahansa alueelle, millä ideoita yleensä halutaan kehittää eteenpäin: GoodReason –> GoodVision.

Kuvan neljä neljännestä ovat:

  • 1Q: tietotaso ja asenteet ihmisillä ymmärtämään yhteinen hyvä
  • 2Q: saavutut kyvykkyydet ja taidot teknologiaakin kehittäen
  • 3Q: kulttuuri ja vuorovaikutukset
  • 4Q: systeemi eli iso kuva: maapallo, valtio, infrastruktuuri ja oma systeemi verkostoineen

Kestävä kehitys (sustainable development) on tietenkin se kaikkein tärkein konsepti, jos sillä voidaan myös elimoinoida sodan synty ja talouskriisit sekä optimoida logistiikka ja maksimoida ihmisarvon toteutuminen eri maissa, unohtamatta tietenkään ilmaston tilaa. Se vaatii ehdottomasti muutosta ihmisten asenteisiin.

,