Käyttötapaukset


Esimerkkejä ja määrityksiä Metayliopiston ja GoodReason – tekniikan käyttötapauksista kirjataan tähän kategoriaan. Niiden johtavana periaatteena on instrumentalismin ja systeemitieteen hyödyntäminen ratkottaessa ongelmia ja kehitettäessä aivan uudenlaisia ratkaisuja.

Määritelmä Wikipediassa:

A use case diagram is a graphical depiction of a user’s possible interactions with a system. A use case diagram shows various use cases and different types of users the system has and will often be accompanied by other types of diagrams as well. The use cases are represented by either circles or ellipses. The actors are often shown as stick figures.

Tyypillinen systeemiajattelun käyttötapaus alkaa kohteen tunnistamisesta (ontologia), mistä mallintamisen kautta edetään tietämyksen muodostamisprosessiin, jonka tuloksena saadaan ratkaisuja. Tämän metodiikan tuloksena on saada aikaan vipuvaikutuksia, missä kertaalleen luotu innovaatio lähtee monistumaan ja saamaan aikaan uudenlaisia muotoja, uudenlaisissakin ympäristössä, mutta ainakin tietoa aiemmasta tietämättömästä kohteesta. Tulosta simuloidaan sen loogisten onnistumisen edellytysten mukaan.

Erilaisia käyttötapauksia Metayliopiston metoodikalle on esitelty täällä:

Systeemiajattelu on myös konseptien konsepti, luomaan metamalleja todellisuudesta jne.

Kaikki on systeemistä.