Tekijä: Eki Laitila

 • Valtajärjestelmän kritiikki; Noam Chomsky selittää median tekemiä harhautuksia

  Median arvostelemisen mahdollisuus on tärkeätä myös vaikeina aikoina, vaikka julkiselle vallalle on annettu sellaiset valtaoikeudet, että kansalaisen arvo niiden myötä kapenee. Toisaalta jos valtajärjestelmä romahtaa, jonkinlaisen uuden systeemin palauttaminen voi kestää vuosikymmeniä. Jokin yksittäinen sairauden uhka ei voi olla veruke ajaa ihmisarvo alas, ja ottaa valta kritiikittömästi kasvottomalle johdolle. Kansalaisen ja johdon välillä on aina…

 • Systeeminen vipuvaikutus koronakriisin ja ihmiskunnan välillä

  Donella Meadows määritteli aikanaan käsitteen System leverage 12-kohtaisella asteikolla, missä suurinta vaikutusta edustaa paradigma. Vähimpiä vaikutuksia ovat lineaarisella asteikolla luodut määrälliset muutokset: budjettia muutetaan, ostetaan lisää testejä jne. Ovatko valtiot kyvyttömiä arvioimaan itseään, omaa selviytymiskykyään? Holarkia on tapa miettiä tämänkaltaisia, valtaisia, mittasuhteita. Kymmenissä Metayliopiston videoissa tuodaan esille ideoita ja malleja kokonaiskuvan hahmottamiseen — tekoälyllä ja…

 • Metafilosofia & Supertiede: 10 tärkeintä kykyä kriisisietoisuuden edistämiseen

  Kansalaisilta nykyisin puuttuu rohkeus ottaa vastaan näkemyksiä tiedosta, tieteestä ja yhteiskunnan toimintamuotojen edistämisestä. Se on absurdia kun ottaa huomioon eri valtioiden ja rakenteiden henkisesti, sosiaalisesti ja toiminnallisesti haavoittuvan tilan. Koronavirus on eräänlainen raskaan sortin happotesti sille, pysyykö talousjärjestelmä edes pystyssä vai kaatuvatko palvelut!!! Kukaan ei siitä voi mennä vastuuseen. Senkin takia tarvitaan analyyttisiä ja systemaattisia…

 • Ratkaistaanpa kaikki isot ongelmat kerralla — tätä on metasysteemiajattelu 🙂

  Kirja Wicked Solutions esittää tyylikkään tavan lähestyä ns. inhottavia ongelmia. Tässä videossa siitä jatkaen ideoidaan koulutus- ja ajattelumetodiikkaa, jolla kyberneettisine ominaisuuksineen päästäisiin vähentämään inhottavien ongelmien vaikutusta. On merkillistä, että mikään taho valtakunnassa ei systemaattisesti panosta vaikeiden ongelmien poistamiseen — periaatetasolla. Siten ei opita yhtään mitään edellisen vuoden ongelmista, ja sama päivittely jatkuu. Heikoimmat kärsivät ikuisesta…

 • Voiko Supertiede saada virallisen tieteen aseman? Tässä videonäyte katsottavaksi.

  Tarvitsemme erinomaisuutta kuvaavia sanoja erotuksena tasapäistävään “mössöön”, joka uhkaa tukahduttaa ajattelun. Kaikki yrityksetkään eivät ole yhtä hyviä, sillä jotkut ovat ylivertaisia (huonot joutuvat lopettamaan). Suurin osa tieteenaloista polkee paikallaan. Kuka muistaa viimeisimmän mullistuksen filosofiassa tai psykologiassa? Huippu-urheilu tähtää “mullistuksiin”, tarkoittaen maailmanennätyksiä ja mestaruuksia sekä olympiavoittoja. Tieteen ja IT-alan mullistukset ovat olleet valtaisia verrattuna yksittäisen ihmisen,…

 • Näkemys yhteiskunnan kehittymisen suunnaksi, 2020

  Visiologiikka on Ken Wilberin mainitsema taito nähdä sellaista, mitä vielä ei ole olemassa. Se liittyy osittain intuition ja transkendentaalisen ajattelun ominaisuuksiin, tai toiveajatteluun etsimässä parasta. Oppiaksesi enemmän, naputa kuvaa ja katso video (1 min). Neil Amstrongin sanoista mukaellen vastausta kysymykseen: Mitä meidän oikein tulisi tehdä? Menestyksen eväitä itse kullekin, mutta varsinkin niille, joita siitä estetty!

 • Tieteenteon prosessit jämähtäneet viime vuosituhannelle; näin mullistettaisiin koko tiede!

  Tiukentunut talous (2008 jälkeen) on kurittanut yliopistoja. Resursseja on suunnattu pragmaattisiin tavoitteisiin tarkoituksena saada välitöntä etua. Silloin pitkäntähtäimen metodikehitys on lopetettu. Kaiken aikaa IT-ala on kuitenkin harpponut eteenpäin, kun taas valtaosatutkijoista ei osaa käyttää hyvin Exceliäkään, tai edes Powerpointia. Tieteenaloista yli puolet ovat tulkitsevia tieteitä. Tulos perustuu liikaa tutkijan mielipiteisiin (näkemyksiin). Tulokset viritetään monesti niin,…

 • Ekin Systeemikoulu on matalan kynnyksen foorumi käsittää maailma Gulliverin tavoin!

  Metayliopiston idea saattaa useimmilta kuulostaa käsittämättömän abstraktilta tavalta tuoda mitään pragmaattiseen maailmaamme (jos katsoja ei ymmärrä sen käsitteellisten tasojen välisiä suhteita konkretiaan ja IT-alaan asti). Siitä poikkeava, uusi ja kokeileva tapa esitellä tätä kaiken kompleksisuutta yksinkertaisesti, arjen pikkuasioistakin käsin, pieninä havaintoina, teemoina, malleina ja ideoina on EkinSysteemikoulu. Hanke on vasta alkuvaiheissaan. Sen postauksia seuraamalla pääsee…

 • Supertiedettä voi (tunnetuin oletuksin) kehittää ja ohjelmoida

  Sekä filosofian että kybernetiikan piiriin kuuluu pohdinta mitä on tieto ja miksi se voi muodostua. Siinä kolkutellaan tieteen ja tutkimuksen rajoja, koska perinteinen, “puhdasoppinen” tutkimus alkaisi faktasta. Perustutkimus alkaa kuitenkin vasta etsimään hyviä kysymyksiä, kiinnostavista asetelmista alkaen, että soveltava tutkimus joskus saisi uutta konkreettisempaa tehtäväkseen. Ohjelmoinnissa yhdistyy parhaimmillaan tiedon etsintä, kysymysten muodostus, ja kaikki tekoälyyn…

 • Brexit – kankkunen kertoo jotakin Euroopasta

  Eurooppalaisilla ei ole tänään hauskaa. Paitsi vahingoniloisilla 🙁 Yllä oleva kuva kertoo paljon. Se on luvalla lainattu yhdestä niistä kymmenistä videoista, joilla Javier Livas Cantu on halunnut kampanjoida kybernetiikan puolesta puhdistaakseen yhteiskunnan tilaa, edistääkseen demokratiaa ja parantaakseen tieteen arvostusta pois reduktionistisesta, valtakeskeisestä järjestelmästä, joka kaikkialla on saanut paljon pahaa aikaan — eikä vähiten Meksikossa, kotimaassaan,…

 • Voiko katkeran oloinen yhteiskunta viisastua? Mitä ovat viisauden elementit?

  Eri puolilla maailmaa ihmisten kärsivällisyyttä koetellaan. Systeemisiä vääristymiä näkyvissä kaikilla sektoreilla. Löytyykö sellaisia metataitoja, supertaitoja, joita opettelemalla pystyy näkemään vajavuuksia sekä korjausmahdollisuuksia? Lyhytvideo aiheesta täällä. Neljä “supertaitoa” ovat meta-ajattelu, kyberneettinen näkemys, super-käsitys hahmottaa parantuvaa kehityskulkua sekä systeemisyys maailmankuvana. Otsikon ensimmäiseen kysymykseen ei ole luotettavaa vastausta. Luotettavuus on tärkeimpiä mittareita ja edellytyksiä yhteiskunnan viisastumiseen. Sitä presidentti…

 • Kestävän kehityksen malli urheiluun ja minne tahansa?

  Indianan yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Eden Medina sai valmiiksi (v. 2015) kirjan Cybernetic Revolutionaries, joka kertoo Chilen sosiaalisesta vallankumouksesta ja Cybersyn-projektista 1970-luvulta. Häntä haastatellaan Cybertopia-videosarjassa (julkaisijana VPRO Tegenlicht) . Hän puhuu havainnollisesti tästä projektista sekä Fernando Floresin ja Stafford Beerin ideoista, joista suurin on Viable System Model. Olen tietoisesti käyttänyt Viable System – ajattelua kirjoissani, videoissa…

 • Yhteiskuntasuunnittelu tarvitsee viitekehyksiä (tutkimuksen tapaan)

  Yksinkertaisesti sanoen, suunnittelutoimet isoissa hankkeissa ovat täyttä sekoilua, hapuilua lumihankessa, ellei niissä hyödynnetä yhdessä sovittuja ja parhaita viitekehyksiä (engl. framework, context). Kontekstuaalisuus on aivan ensiksi ymmärrettävä. Sosiotekninen systeemi on parhaiten yhteiskunnan kehitystä meta-tasolla kuvaava käsite. Se sopii hyvin linjaamaan mm. soteuudistusta ja kaikkea isoa kehitystä yleensä. Siitä eteenpäin päädytään mieluusti kestävän kehityksen periaatteisiin. Ilman kunnon…

 • Mitä kummaa? Voiko näinkin ajatella? Ei voi olla totta!!! Tieteen tekoa parhaimmillaan

  Professori Bengt Holmström katsoo, että tieteen tulisi olla löytöretkeilyä, eikä siirtymistä paikasta A paikkaan B, mikä reitti jo etukäteen vakiintuneella tieteenalalla tunnetaan. Metayliopiston ratkaisuissa ja spontaanisuudessa tämä löytöretkeily tulee esille ihan pääasiana, vaikka systeemisyys onkin vahva selkäranka itse prosesseissa. HUOM. Tämä selostus kuvaa Metayliopiston (lyhyt)videota nr 250. Kaikkien näiden esitysten luominen on ollut löytöretkeilyä kohti…

 • Pasmat kuntoon, kuppilat kuntoon, systeemit kuntoon; Soveltavaa kybernetiikkaa

  Löysin Metatiede – kirjaani 16 määritelmää kybernetiikasta, mutta Javier Livas Cantu videossaan taitaa esittää ne kaikkein parhaimmat. “Rakkaalla lapsella on monta nimeä”. Kiehuva sammakko (boiled frog) on mielikuva organisaatiosta, joka jämähtää paikalleen mukavuusalueelleen, eikä huomaa, että “tarttis tehdä jotain…”. Nokialle johtajaksi palkattu Steve Elop käytti käsitettä Palavat öljynporauslautat samassa merkityksessä. Kaksi TV-sarjaa, Gordon Ramsayn Kitchen…

 • Uudelle vuosikymmenelle uusi paradigma; Metayliopisto suosittaa järkiintymistä

  2010-luvulla tapahtui valitettavaa kehitystä ihmisten viestinnässä, asenteissa, taloudessa ja monilla muilla aloilla. Jos meillä on “maailman paras” koulutusjärjestelmä, loistavat yliopistot ja kallispalkkaiset virkamiehet kokeneiden tutkijoiden tukemana, eikö kehityksen tulisi mennä melkoisina loikkauksina eteenpäin, että poistaisimme isoja ongelmia yksi kerrallaan — kohti yhteistä hyvinvointia? Metayliopisto esittelee erittäin merkittävän joukon tutkimustietoa kymmenien vuosien ajalta, sekä moderneja käsityksiä…

 • 2020-luvulle tultaessa ajattelun tyylin on muututtava

  Presidentti Sauli Niinistö piti vuoden vaihteessa kunnon arvopuheen mm. luottamuksesta ihmiseen, koska sen vastakohta on niin synkkä. Yhteinen nimittäjä kuluneen vuosikymmenen isoille ongelmille on sivistyksen tilan heikkeneminen, ja siihen on monta syytä. Valistunein tapa nousuun lähtisi tiedon ja tieteen arvon kohenemisesta, mutta olemmeko näin jaloon liikkeeseen valmiita? Ydinajatus systeemisyyden tarpeen perustelemiseksi on parhaiden toteutusmallien etsiminen,…

 • Hyvää Joulua, toivottaa systeemiajattelijoiden avoin kerho

 • Ensimmäinen kirja aiheesta Metatiede selostuksineen

  Käsitys siitä, miten tiedettä tulisi kehittää, on muokkautunut 15 vuoden aikana yliopistotutkimuksestani saamani herätteen jäljiltä. Tutkin tuolloin (2005) USA:n presidentin neuvoa-antavan komitean, PITAC, suositusta silloiselle presidentille, George W. Bushille. Jo silloin tarve edetä monialaiseen ja poikkitieteelliseen ajatteluun oli suuri USA:ssa. Sama maa on edelleen maailman tutkimuksen kärkeä. MetaScience on siihen liittyvä jatkoteema. Tässä videossa (26…

 • Idea METATIETEESTÄ tieteenalana: 1960-luvulta Metayliopiston lempilapseksi

  Klikkaa kuvaa! METATIEDE-kirjan idea, esite 4 sivua

 • Agile – manifesto mullisti softa-alan – unohten tieteen näkökulman. Metayliopisto keskittyy siihen.

  12 kultaista periaatetta (teoriaa) muodostavat Metatieteen perustan Hämmästyttävä ketju teorioita on mahdollistanut oppimisen yhä pidemmälle ja syvemmälle ja laajemmalle monitieteisyyden ytimeen. Videossa kuvattu ketju on kansainvälisestikin katsottuna merkittävä innovaatio, sillä fokus ei katoa tietomäärän lisääntyessä, vaan päinvastoin: idea kiteytyy metatieteen kautta vastuullisen tekoälyn aihepiiriin kattamaan koko yhteiskunta, teknologia ja jopa luonto politiikkoineen (vai pitäisikö se…

 • Maailman ongelmat painavat; Näkyykö Brexitin päässä valoa?

  Brexitistä on tulemassa poliittisen päätöksenteon rappion symboli Eroa EU:sta on Englannissa pohdittu useita vuosia, eikä valtakunta ole päässyt käsitykseen ollakko vai eikö olla (Hamletin teema)? Parlamentin ylä- ja alahuoneet ovat jumittuneet samaan aiheeseen vuosiksi ja kuningattaren arvovalta heikentynyt, koska joutuu mukautumaan pääministerin esityksiin pitipä niistä tai ei. Kaiken huipuksi koko EU:n ylimmät elimet jatkuvassa päätösvalmiudessa:…

 • Kaiken ajattelun selkärankana parhaiten toimii systeeminen näkemys; Sähköpotkulauta on huikea innovaatio kuvattavaksi

  Disruptiivinen ajattelu edellyttää pelkistämisen ja aiheiden yhdistämisen taitoja Monet luulevat olevansa loistavia innovaattoreita, kun taidokkaasti osaavat käyttää Business Model Canvasia tai tuotteiden kehittelyn metodiikkaa (kuten QFD). Nämä ovatkin mainioita työkaluja osatehtäviin, mutta silloin kun kehitetään konsepsia, liiketoimintabrändiä tai uutta tutkimuksen suuntausta (kuten systeemiajattelu), tarvitaan taitoja edetä aiheesta toiseen jatkumon tavoin, ilman että ajatus välillä katkeaa…

 • Tiedollisen kehittymisen paradigma: oppimisesta kehityshankkeisiin asti

  Koulutusjärjestelmä on valitettavasti altis taantumaan (sir Ken Robinson), koska opettajilla ja kouluttajilla on kymmenien vuosien työuransa taipumus jäädä oppimaansa tietoon ja siksi yhteiskunnan muuttuessa nopeasti vuosi vuodelta jäädään jälkeen siitä mikä on teknologian ja yksityisen sektorin eturintama. Oppimisen, kehittymisen ja viestinnän paradigma Videossa alustataan metodologiaa, jota käyttäen yhteistyö kehittyisi, oppiminen ja opetus systematisoituisi ja saataisiin…