Supertiedettä e-kirjana, superlatiivitason osaamista


Mikä olisi paras tapa opiskelijan ja työelämän ammattilaisen kehittyä monialaiseksi yhteiskunnan osaajaksi – olipa roolinsa mitä tahansa. Systeemitiede lienee paras tieteenala sitä kehittymistä pohjustamaan. Tässä kirjassa, erityisesti kybernetiikan kautta, kuvataan Supertiede ytimekkäänä metodiikkana, systeeminä, määrittelemään oiva kehittymisen opinala: vuorovaikutusten tiede.

Cybernetics is the super science of interconnectedness.

Supertiede-kirjasta on nyt saatavilla e-kirja edullisesti, hintaan 30€.

200 visuaalista sivua perusteluineen, faktoineen

100 kirjallisuusviittausta huipputeknologioista huipputieteeseen ja parhaaseen mallintamiseen käytäntöön systeemitieteen perusteisiin pohjautuen.

Supertiede yhdistää kaiken: tietämyksen integrointi tekee sen.

Olisiko yhteiskunnassamme tarpeita saada sovittua hyvin yhteen ihmisten tarpeet, liiketoiminta, teknologia, luonnon kestävän kehittymisen haasteet ja yleensä vastuullinen älykkyys varmistamassa maailman tulevaisuutta?

E-kirja voidaan tilata täältä: https://tinyurl.com/ydzxguzh