Ajatteleminen ei koskaan pääty – Ja sitä voi tehdä äärettömän monella tavalla!


Poikkitieteellinen ja monialainen näkemys ajattelusta, systeemiajattelusta, oppimisesta, kehittämisestä ja kehittymisestä. Esimerkkeinä systeemiajattelusta ja ajattelun luonteesta Florence Nightingale, sairaanhoitosysteemin perustaja ja Albert Einsteinin aivokäyrä.

Systeemiajattelun ilosanoma: ala ajattelu mistä tahansa millä tavalla tahansa.

Systeemiajattelu tuo joustavaan ajatteluun sellaista joustavuutta ja notkeutta mitä sillä ei ole. Joustava arkiajattelu itse asiassa toistaa entistä uomaansa, vanhenevia ratkaisuja. Joustava ajattelu on usein pyörän keksimistä uudelleen, vaikka toki luovuus avaa uusiakin polkuja.

Systeemiajattelu luo menetelmäkehikkoja (framework), joita yhdistelemällä eri suuntiin avautuu systemaattinen kehittämisen ja kehittymisen tapa. Kybernetiikka on tietoutta arvioida ratkaisuja, niiden kestävyyttäkin.

Tietämyksen integrointi on kantava ajatus tässä videossa. Systeemiajattelu ja Metayliopiston tekniikka antavat mahdollisuuksia eritellä tietämystä ja tietämyksen eri muotoja äärettömän monilla tavoille — miksi?

Koska oikeus ajatteluun ja hienosäätööjään jää käyttäjälle ja soveltajalle, siis sinulle! Ota ja nauti! Estradi on sinun 🙂

Systeemiajattelu yhdistää Florence Nightingalen urotyöt ja tämän ajan.