Tuotantoverkostojen optimointi kriisiherkissä olosuhteissa; metametakartoitus


Yhteiskunnan muuttuessa kaoottiseen suuntaan meidän kaikkien tuntemista syistä nousee entistä merkittävämmäksi ymmärtää mitä on kestävä kehitys, diagnostiikka, vikasietoisuus, turvallisuus, riskittymyys ja kaikki keinot varautua ikävyyksiltä.

Keinot analysoida ja suunnitella tuotantoverkostoa: pikakartoitus.

Minulta pyydettiin käsitys kriisien vaikutuksesta konepajateollisuuteen. En pysty arvioita esittämään numeerisesti enkä laadullisesti, mutta kumpikaan niistä ei olekaan sitä kaikkein tärkeintä tietoa. Tärkeintä on ymmärtää onnistumisen ja selviytymisen ehdot, koska niitä käyttäen sitten päästään siihen moniko onnistuu ja moniko ei.

Millä tavalla saadaan aikaan sellaisia tehtaita, organisaatioita, tuotantoketjuja ja kumppanuuksia, että tieto/materiaali/energia/palvelut ja ihmiset kulkisivat niiden kautta niin toimivalla tavalla, että epäonnistumisia ei juurikaan tulisi. Holarkia ja kybernetiikka ja Metayliopiston opettamat oivallukset yleensä ovat siihen parasta tietoa.

Video on tehty reilussa tunnissa, joten se ei mene kovin syvälliseksi verkkoanalyysiksi. Se kertoo mitä pitäisi ensiksi tietää, että voisi alkaa tutkimuksen systeemisesti: ylhäältä alas tai alhaalta ylös. Kaikki suunnat käyvät: makro ja mikro.

Tämä metakuvaus on modifioitavissa ja monistettavissa mihin tarkoituksiin vain. Siinä tulee supertieteen idea: oivaltamisen oivaltaminen.