Supertiede, uusi abstrakti tapa nähdä maailmaa Gulliverin horisontista (äänikirja 1h)


Linkistä avautuva podcast ideoi uutta näkökulmaa tieteen tekoon. Täydellisen monialainen näkökulma (metadisciplinary) lähtee suoraan tiedon käsitteestä ja se auttaa tutkimaan ilmiöitä, joiden luokittelu edes ei ole kunnolla mahdollista.
Supertiede tässä videossa – jopa maailmanlaajuisesti katsoen uutena linjauksena – perustuu käsitykseen mitä kybernetiikka ja systeemitiede olisivat parhaimmillaan tuottamassa lisäarvoa perinteiseen perustutkimukseen ja soveltaviin tieteisiin.

Napauta kuvaa. Podcastin pituus on noin tunti.

Video (audio) perustuu suoraan vastaavan nimiseen kirjaan, sen 30 sivuun (ISBN 978-952-69143-4-3 nid. sekä ISBN 978-952-69143-5-0 PDF). Saatavilla e-kirjana: https://tinyurl.com/ydzxguzh.

Kirjassa on noin 200 sivua ja yli 100 havainnollista visuaalista esitystä 10 eri suunnasta selostamaan mitä itse supertiede olisi kehittämässä yhteiskuntaa sivistyneeseen suuntaan 🙂