Suunnittelun tiede avaa suunnittelun solmut ja esittelee ideat


Design Science on IT-alan tutkimuksen käsite, joka esittelee käytännön relevanttiuden ja tietämyskannan välisen yhteyden. Tämä aihe kuuluu informaatioteknologian koulutuksessa vaativimpaan sarjaan. Sen idea on niin selkeä ja lupaava, että se sopii mielestäni laajennettavaksi mille tahansa alalle, varsinkin jos siellä hyödynnetään IT:tä ainakin osittain. Ihmisen suunnittelemaa keinotekoista käsitettä nimitetään artefaktaksi.

Systeemiajattelussa systeemi on artefakta (artifakta). Kun meillä on käytössä hyvä artefakta eli apukäsite, siihen voidaan liittää niitä ominaisuuksia, mitä siihen on määritelty. Ominaisuuksien arvot muodostuvat jokaisessa tilanteessa tietysti käsittelyn yhteydessä, samoin hierarkia ja riippuvuudet. Tämä tapa liittää systeemiajattelun ja Hevnerin ja kumppanien kehittämän Design Science – teorian toisiinsa. Se muistuttaa periaatteeltaan olio-ohjelmointia, mutta on paljon abstraktimpaa ja epämuodollista.

video_suunnittelutiede_design_science

Videossa tulee esiin monia mielenkiintoisia asetelmia, esimerkiksi muna-kana – ongelma, syöpätutkimus ja siihen liittyvät metodit, Suomen SOTE-uudistus, Viron ja Suomen IT-järjestelmien välinen tila ja useita keveämpiä aiheita.

Johtopäätöksiä videosta

Video on jaksotettu aiempien tapaan Demingin kierroksena. Siinä esitellään ACT-osuudessa mm. geneerinen suunnitelma kehittää tulevaisuuden yhteiskuntaa ja DO-osassa päivitetty kaavio itse pääaiheesta. Maailma olisi kovin yksinkertainen, jos päästäisiin yhdessä tuumin päättämään yhteiskunnan arvoista ja tavoitteista ilman poliittista jahkausta ja ilman yritysten voiton maksimointi-tavoitetta. Mutta kun ne ovat arkipäivää, voidaan silti suunnitella yhteiskunnan palvelut rajapintoina, joiden sisällöt aikanaan muotoutuvat optimaalisiksi, näin kannattaa ainakin toivoa!

Video (43:36) on maksullinen. Lisenssin voi tilata metayliopiston tilauslomakkeella.

,