Millaista yleisöä Metayliopiston viestit (LinkedIn) kiinnostavat – metatutkimus


Neljässä vuodessa perustamani foorumi Metayliopisto on kulkenut läpi käsitteiden viidakon, tieteen teorioiden ikiaikaiset haasteet, rämpinyt koulutusjärjestelmämme huipulle, tutkinut parhaat teknologiat ja linjannut tekoälylle vastuullisen suunnan, mikä kaikki on huipentumassa VASTUULLISEN ÄLYKKYYDEN julkaisusarjaksi asianomaisine IT-ratkaisuineen vuonna 2021.

Tuhansien postausten, satojen videoiden ja noin 10 kirjan muodossa systeeminen metodiikka alkaa kuoriutumaan esiin kuin Fenix-lintu tuhkasta, kybernetiikkaa elinvoimakseen imien. Metayliopiston suhde tietoon on äärimmäisen kevyt, feather-light, koska holarkia, atomistisuus, tieteen perustarkoitus ja systeemiajattelu pelkistettynä tähtäävät nimenomaan siihen. Samalla siitä syntyy ideaali IT-järjestelmille kehittää.

Tiede ei hyväksy monimutkaisuutta, vaan halua selkeitä selityksiä (rigor).

Jotkut käytännön ammattilaiset ovat skeptisiä tämän aatteen leviämisen ja hyödyn suhteen. Olisiko systeemiajattelu ensinkään käytäntöön ulottuvaa tietoa ja taitoa? Tottakai se on, koska mm. koko IT-ala on täysin sataprosenttisesti vain systeemistä kehitystä (INCOSE-tiedeyhteisö), missä systeemin perustarkoituksen ja elinvoiman tunteminen auttaa laskostamaan kaikki systeemimallit sopivalla tavalla toisiinsa yhteen, mikä tuottaa arkkitehtuurin kehittää myös yhteiskunnan palveluita sosio-teknisen paradigman mukaisesti luomaan kestävää yhteiskuntamallia.

LUKIJA-ANALYYSI

Lukijaprofiili LinkedIn:ssä näyttää yliopistoille nousevaa osuutta. IT-ammattilaiset ovat yksi ryhmät, mutta bisnesammattilaiset ja tutkijat professoreiden lisäksi ovat kiinnostumassa uusista linjauksista kuten

  • Metatiede
  • Supertiede
  • Suunnittelutiede
  • Ohjelmistoratkaisut kuten arkkitehtuurit
  • Yhteiskunnan rakenneuudistus ja kaikki isot haasteet
  • Maailmankuva: käsitys “kaikesta” esitettynä systeemisen viestinnän keinoin

Kirjoitustemme aiheet vaihtelevat käsitellen kaikkia yhteiskunnan, tiedon ja tieteen näkökulmia toisiaan leikkaavasti. Tässä maailmankuvassa ammatit risteytyvät toistensa kanssa samaan tapaan kuin kulttuurissamme nykyisin on jo tarvetta. Jokainen voi näillä keinoin kehittyä haluamaansa suuntaan, tarvitsematta käydä kalliita ja hitaita kursseja.

Mutta jos hän ammattipätevyyden haluaa, on suositeltavaa opetella ensiksi systeemiajattelu (oppimaan oppiminen), sitten suorittaa höyhenen kevyesti tarvittavat kurssit, ja lopulta valmistua vaikkapa yleisosaajaksi ja poikkitieteellisyyden ja monialaisuuden ammattilaiseksi johtamaan ja kehittämään hankkeita, joista alussa tiedetään varsin vähän, mutta tarvitaan kokonaiskuvan hallitsijoita pitämään hanke kestävällä uralla.

LinkedIn-alustalta saatua yhteenvetoa: 270 kirjoitusta, tässä uusimmat.

Jokainen katsoja on vapaa vertailemaan Metayliopiston tuotosta kaikkeen muuhun tutkimukseen ja tietoon ja koulutukseen, mitä Suomessa eri lähteistä valmistuu. Identiteetti on tässä erittäin vahva, eli suuntaus ja tavoite on tiedossa jo vuoden verran etukäteen.

MISSIO, TAVOITE JA TULOS

Tavoitteena on aikaansaada kyberneettinen, fraktaalinen, kestävän kehityksen malli (Viable System – yhteensopivuus) yhteiskuntakehitykseen niin, että sitä suunnittelumallina (Design Pattern) voidaan käyttää arkisessa suunnittelussa sekä IT-kehityksessä päätöksen teon välineenä, ongelmien formuloijana ja suunnitelmien konkretisoijana vaiheittain niin, että se hyödyntää parasta olemassa olevaa kolmannen osapuolen tietoa luomaan yhteistä hyvää 🙂

Parasta antia se tulee tuottamaan koulutuksessa ihmisten asenteiden muuttuessa avoimeen, ymmärtävään ja kehitysmyönteiseen suuntaan.