Informaatioalkemia – Kultaa ei voi valmistaa, mutta informaatiotulvan kanssa olemme ongelmissa!


Nostalginen käsite, alkemia, on noussut esille mietittäessä huipputeknologiaa mahdollisine seurauksineen, sillä universumista on tullut ikään kuin massiivinen kone, missä informaation määrä kaksinkertaistuu joka toinen vuosi.

Maailmassamme on nyt (2020) kuulemma 40 zetatavua informaatiota.

1 ZB = 10007bytes = 1021bytes = 1000000000000000000000bytes = 1000 exabytes.

Mahdollisimman laaja käsitys tiedosta, oppimisesta ja kehittymisestä teoriana.

Mitä me kaikella tällä tiedolla teemme?

Informaatioalkemia lähtee alusta, ihan peruskäsitteistä. Se on täysin poikkitieteellistä, moni- ja metatieteistä tietoa. Sitä voidaan pitää yhtenä informaatioteknologian (IT) ja perustutkimuksen kärkiteemoista.

Lukuisat tieteenalat omalla tavallaan ovat tukemassa käsitystä tiedosta valmistusprosessina (“alkemia”). Tämä Metayliopiston video on ensimmäinen suomeksi esitetty, ja maailmanlaajuisestikin pioneeritason näkemys älykkäästä kehityksestä ja suunnittelusta kohti viisautta.

Video on 38 minuutin mittainen, mutta aihe on niin laaja, että siitä saisi kuvauksia tehtyä sadoiksi omiksi esityksikseen, koska se sivuaa kaikkia aloja, ammatteja ja yhteiskunnallisia näkökulmia – unohtamatta ilmastonmuutosta ja koronaakaan, mitkä ovat vain osia maailmanhistorian koko evoluutiosta. Jokaisella ihmisellä on oma “alkemiaympäristönsä“.

Tämä video kuuluu tulevan Suunnittelutiede-kirjamme taustamateriaaliin.