Tekoälyn olemus selviää tiedolla leikkien; ymmärrä systeemi, kehity alasi huipuksi!


Kun osaa alansa, voi leikkiä sen käsitteillä

Kybernetiikan ylimmällä tasolla systeemi sulautuu ympäristöönsä, sillä sen ei tarvitse erottautua. Monet huippuyritykset ovat onnistuneet näin tekemään (niitä ei erota ympäristöstään, mutta ovat välttämättömiä).

Hyvä systeemiajattelija ymmärtää tieteenkin käsitteet, ja voi sitä kautta suunnitella ratkaisuja, malleja ja animaatioita “mistä tahansa”. Tässä leikitellään tekoälyn olemuksella.

Kuinka organisoisit projektin, joka alkaisi edistää tekoälyn hyviä puolia maailmanlaajuisesti?

Video vastaa juuri tähän kysymykseen. Se on pääosin visuaalinen, eikä sisällä iteratiivisia menetelmiä, eikä käsitteellistä arkkitehtuuria. Katsoja voi itse päätellä sulautuuko hän tähän hankkeeseen, eli olisiko valmis itse edistämään maailmanlaajuista, holistista tekoälyä.

Meta AI on Metayliopiston idea tulevaisuuden tekoälyksi

Meta AI edustaa holistista ajattelua, ja se on vastakohta neuroverkoille ja kognitiivisille arkkitehtuureille, mikäli molemmat ymmärretään ratkaisuiksi tiettyihin rajattuihin ongelmiin.