Avainsana: Metayliopisto

  • Meta University and Metayliopisto are like two berries

    Intiassa 2010-luvun alkupuolella alkunsa saanut idea tähtää uudenlaiseen koulutuksen paradigmaan (linkki): “The Meta University concept is a model of distributed learning that allows education to be accessible to wider range of students by leveraging of Information technology to make available content and pedagogical avenues in new ways.” Se on varsin kannatettava ajatus, koska … syitä…

  • Systeemiajattelijan näkemys Suomen koulu-uudistuksesta (OPS2016)

    Koulutusjärjestelmä on normaali yhteiskunnan systeemi, joka olisi hyvinkin hallittavissa, jos oppilasaines olisi homogeenista ja olosuhteet kunnossa, sillä opettajat kyllä silloin selviytyisivät tehtävistään. Jos näin olisi, en tekisi aiheesta videoesitystä. Tässä esityksessä (31 min) vertaan USA:n ja Englannin opetustapoja ja -suunnitelmia uuteen suomalaiseen OPS:iin. Systeeminen näkökulma tulee esille monilla eri tavoilla. Kriittisesti ajatellen tulee miettineeksi erilaisia…