Meta University and Metayliopisto are like two berries


Intiassa 2010-luvun alkupuolella alkunsa saanut idea tähtää uudenlaiseen koulutuksen paradigmaan (linkki):

“The Meta University concept is a model of distributed learning that allows education to be accessible to wider range of students by leveraging of Information technology to make available content and pedagogical avenues in new ways.”

Meta University and Metayliopisto: the same idea
Vastaavanlaista tason nostoa tarvittaisiin maailman huippuyliopistoissakin.

Se on varsin kannatettava ajatus, koska … syitä on niin monia, ettei tämän blogin tila riitä.

Näytettä intialaisen Meta Universityn koulutusteemasta löytyy täältä: https://www.doorsteptutor.com/Exams/UGC/Paper-1/Videos/ (koulutukset ovat yleensä maksullisia).

Tässä esimerkkinä ruoan tuotannon ketjut; niihin liittyy runsaasti systeemisiä näkemyksiä, biologiaa, evoluutiota, yhteiskuntaoppia, taloutta ja pyramideja (4 Concepts & Exceptions in Ecosystem – Food Chain, Food Web, Pyramids, Biomagnification):

Erityisen kannatettavaa Meta Universityn asenteessa on kognition entistä selvempi mukaanotto oppimiseen ja koulutukseen. Opiskelijoilla ei ole tutkitusti riittäviä taitoja opiskella tuottavasti ja niin pitkälle, että heidän panoksensa näkyisi yhteiskuntakehityksessä laajemmin. Uusia ajattelun tapoja ja paradigmoja ehdottomasti tarvitaan – kaikkialla!

The Meta University concept is a model of distributed learning that allows education to be accessible to wider range of students by leveraging of Information technology to make available content and pedagogical avenues in new ways.

• Under Meta university concept various universities, educational institutions and research centers jointly offer innovative courses of study to students by drawing upon the established excellence of the partners. In nutshell, Meta University concept utilizes, exploits and creates synergy between programmes, activities and institutions.

• This concept marks a paradigm shift in Higher Education in India. It is based on the premise that the ‘Whole is Greater than the Sum of the Parts’. It serves as a platform for communication, collaboration and cooperation that optimizes scarce resources as well as free students from the tyranny of boundaries and the constraints of location. Using India’s growing IT tools, the Meta University concept combines the best in traditional systems with the new opportunities for knowledge enhancement.

Metayliopisto liittoutuu mielellään tämän Meta Universityn idean mukaisesti avoimeen yhteistyöhön tarkoituksena luoda kestävää oppimisen kulttuuria nimenomaan IT-alaa ja parempaa viestintää hyödyntäen.