Systeemisyyden oppiminen olisi parhaita tapoja elvyttää kompuroivaa yhteiskuntaa


Maailma on tunnetusti pudonnut VUCA-tilaan, mikä tarkoittaa sitä, että tilanne on räjähdysherkkä (Volatile), politiikan ja talouden suhteen epävarma (Uncertain), liian kompleksinen ymmärrettäväksi (Complex) ja vielä tiedoiltaan ristiriitainen (Ambiquous).

Johtuuko tämä kielteinen kehitys a) ihmisten luonteesta, b) koulutusjärjestelmän epäonnistumisesta, c) päättäjien ahneudesta vai d) liedellä kiehuvan sammakon ilmiöistä, kun systeemillä ei ole kykyä korjata epäonnistunutta suuntaustaan?  Kaikki nämä neljä syytä ovat ilmeisiä.

Miten kääntää kehitys nousu-uralleen?

Positiivisinta maailman sivistyksen kehittyminen on aina ollut syvimpien kriisien jälkeen. Rotkon pohjalta on noustu. 1950-luvulla historiaa kirjoitettiin uusiksi ja 1960-luvulla päästiin käymään kuussa asti, koska oli voimakas tahto (John Kennedyn vaikutusta). 1980-luvulla kylmä sota päättyi ja luultiin, että pysyvä rauhallinen aika on koittanut. 2010-luvulla ilmapiiri alkoi jälleen synkentyä.

Videossa esitetään keskeisimmät teemat, jotka alkaisivat eheyttämään yhteiskuntaa maailmanlaajuisesti. Systeemisyyteen pohjautuvan asennekasvatuksen on alettava jo kouluissa. Se antaisi valmiuksia parempaan viestintään, tehokkaampaan tietotekniikan käyttöön, joukko-ongelmanratkaisuun ja sellaisiin hankkeisiin, jotka perustuvat parhaaseen tutkittuun tietoon, mikä estää sellaiset “uudistukset”, joilla on tapana usein epäonnistua. Tärkeintä on löytää synergia erilaisten kansanryhmien välillä, mikä luo poliittista energiaa edetä kohti yhteistä päämäärää.

Tarvittaisiin ajatuspajoja yhdessä työstämään metodiikkaa, menetelmiä, ratkaisuja ja ihanteellisia yhteiskunnan malleja

Kilpaileva yhteiskuntajärjestelmä on systeemi, missä yhden voittaessa muut tahtovat hävitä. Se estää yhteisen etenemisen. Avoimuus ja luottamus ovat uudenlaisen yhteiskuntamallin tärkeimpiä arvoja. Isot ongelmat ovat yhteisiä haasteita ratkottavaksi, jotta kaikki voisivat hyvin.

Monia uuden ajan periaatteita on jo syntynyt poistamaan vääristymiä. Kaikilla niistä teemana on avoimuus ja palveluhenkisyys.

https://youtu.be/I8TLVDLSfMg

,