Systeeminen maailmankuva

Systeeminen maailmankuva (Metayliopisto) on syntynyt sulassa sovussa systeemiajattelun koulukuntien (Systems Science) esitysten pohjalta, joita on esitetty 1970-luvulta asti täsmentyvänä paradigmana. Se on vastakohta joustavalle ajattelulle, joka pinnallisena usein johtaa boiled frog-tilanteisiin.

Systeemistä maailmankuvaa tavoittelemassa: GoodReason on systeemisen ja systemaattisen perustelemisen metodologia.

Metayliopiston aihe ja tämän sivuston identiteetti — torjumassa ylen kapea-alaista ja liian pinnallista ajattelun kulttuuria — tulee esille yhdeksässä (9) eri muodossa sosiaalisessa mediassa, aikomuksenamme edistää kollektiivista oppimista:

A. GoodReason: Systeemisen perustelemisen menetelmä (2011 alkaen):  https://goodreason.fi/

B. Metayliopisto: Viisautta tavoittelemassa (2016): http://metayliopisto.fi/metayliopisto/

C. Metayliopisto: FB sivusto (2016):   https://www.facebook.com/groups/585375794950271

D. Lukupiiri: Yhteiskunnan kehittymisen perusteet: @systeemiajattelija (2017):  https://www.facebook.com/systeemiajattelija

E. Verkkokauppa: Vastuullinen älykkyys on yhteiskunnan menestymisen teema (2017): https://holvi.com/shop/LXqGL5

F. Ajatushautomo: Vastuullinen tekoäly @metatekoaly (2018):  https://www.facebook.com/metatekoaly

G. Ekin Systeemikoulu: @EkiALaitila  · Tiedeaiheinen kokeileva nettisivusto (2018): https://www.facebook.com/EkiALaitila

H. Kollektiivisen älykkyyden yhteisö @kollektiivinenAjattelu (2019)  https://www.facebook.com/kollektiivinenAjattelu

I. Supertiede – Paras käsitys parhaasta tiedosta (2020): @supertiedekerho https://www.facebook.com/supertiedekerho

J. LinkedIn: Eki Laitila: “Metayliopisto edistää transformatiivista, tieteellistä ajattelua kestävän kehityksen suuntaan“. https://www.linkedin.com/in/eki-laitila-1750298

9 eri tapaa sosiaalisen median muodossa edistää “systeemistä ilosanomaa”.

Mutta paras on vasta tulossa. Suuri synteesi ja transformatiivisen kehityksen paradigma.