Viisautta tavoittelemassa: Metayliopisto

Näillä mennään:

Disruptiivinen, kognitiivinen tapa analysoida, kehittää ja tutkia:

  • META + SYSTEEMI <– –> TODELLISUUS.
  • TIETO –> JÄRKI ==> YMMÄRRYS.

META:

  • Tietämyksen integrointi ja abstrahointi
  • Yhteys IT-alan kaikkeen kehittämiseen

SYSTEEMI:

  • Ongelmien formulointi ja ratkaisu, vuorovaikutusten tunnistaminen
  • Kovat ja pehmeät systeemit kuvaamassa yhteiskunnan piirteet
  • Kybernetiikka: oppimisen, säätymisen ja kehittymisen ja viisauden tieteenala

TODELLISUUS:

  • Sosiokulturaalinen systeemi erittelee yhteiskunnan toimijat
  • Sosiotekninen systeemi olkoon tavoite jokaiselle hankkeelle
  • Tekoäly ja yhteinen äly olkoon abstraktio kaikelle järkevälle kehitykselle

Satoja artikkeleita systeemiajatteluun liittyen löytyy hyvin koottuna TheSystemsThinkersin sivustolta. Systeemitiede on erityisen laaja ja tärkeä alue, koska paitsi, että se yhdistää kaiken tiedon, se avaa mahdollisuuksia käyttää kaikkea ”hyödyllistä” tietoa hyväksi uuden tiedon luomisessa.

Näin muodostuu löytöretki tieteen ja käytännön maailmaan. Näissä merkeissä Metatiede (MetaScience) on tunnistettu tieteenalaksi tutkimaan itse tiedettä ja monialaisuuden mahdollisuuksia, sekä Vastuullinen tekoäly (Responsible AI) linjaamaan tietämyksen soveltamista ihmisten hyväksi.

Vuosikymmenen (2020) teemamme on Viisauden edistäminen.