Viisautta tavoittelemassa: Metayliopisto

Metayliopisto on avoin foorumi edistämään viisautta ja älykkäitä menetelmiä meidän kaikkien parhaaksi.

Arvojamme ovat universaalisuus, ihmislähtöisyys sekä  uuden ajan oppiminen (konnektivismi). Tämä kaikki palvelee joukkoistamisen tarpeita: valveutumista.

Metayliopiston ydinosaamista on kognitiivinen innovaatio, meta-ajattelu. Se on tarkoitettu oppimiseen, päättelyyn ja kehittämiseen. Opit sen avulla megatrendit ja kärkihankkeet, yhteiskunnan uudistukset ja pettymykset sekä tieteen ilmiöt. Se on viisauden tavoittelua keskinäistä viestinnän taitoa kehittäen.

Yhteiskunta on maailmanlaajuisesti fragmentoitumassa, mikä on suuri haaste (TheSystemsThinker) metakognition taidoillemme.
Yli 100 videotamme käyvät ongelmien kimppuun tarkoituksena selvittää mistä on kysymys ja kuinka korjata systeemiset vääristymät ja puutteet. Videopankkimme on eräs maailman systemaattisimmista ja ilmaisuvoimaisimmista perustuen parhaaseen mallintamisen tietämykseen.

Erityisesti tulee esille kybernetiikan (ohjattavuuden ja holistisuuden) merkitys kaikilla elämän alueilla.

Puolen tunnin mittainen video ”Viisautta tavoittelemassa” (napauta kuvaa) kertoo foorumin historian sekä laaja-vaikutteiset tavoitteet maailman parhaaksi.

Tavoitteemme on edistää viisautta ja yhteistä organisoitumista arvojohtamisen periaattein kasvavana ekosysteemeinä, jotta viisaus ja vastuullisuus leviäisivät kouluihin, työelämään, kaikille päättämisen tasoille.

Toivomme kontakteja saadaksemme viisaan ajattelun yleistymään kaikkialla, kohti parempaa huomista.